COVID-19: Naše odpovědnost je v době krize o to důležitější

Téměř 30 milionů lidí s diabetem a jinými závažnými chronickými onemocněními užívá naše léky po celém světě. Jsme si vědomi obrovské odpovědnosti, která s tím souvisí - zajištění dodávek našich léků všem pacientům. To platí zejména v době krize, jako je současná pandemie koronavirem COVID-19.

Naše priority během pandemie, kterou zažíváme, jsou jasné: ochrana zdraví našich zaměstnanců a zajištění plných dodávek našich léků českým zdravotníkům a pacientům.

 

(poslední aktualizace 3. dubna 2020)

 


Image

 

Dodávky a distribuce léčiv

V současné době nedochází k žádným problémům s dodávkami léčiv na český trh. Na situace jakou zrovna teď zažíváme, jsme připraveni. Máme nastavené přísné vnitřní normy zajišťující kontinuální zásobování, včetně zajištění dlouhodobých dodávek. Víme, jak je to důležité pro všechny, kteří jsou každý den závislí na našich lécích.

Jsme si vědomi, že zdravotnické instituce a lékárny dělají vše, aby během pandemie koronavirem COVID-19 zajistily dostupnost životně důležitých léků, a můžeme vás ujistit, že v současné době nemáme žádné výpadky ve výrobě, dodávkách a zásoby v našich skladech jsou na standardní úrovni.

Samozřejmě velmi pečlivě sledujeme vývoj situace a jsme v kontaktu s úřady, distributory, poskytovateli zdravotní péče a zástupci pacientských organizací.

 

Image

 

Dostupnost léků

Zdravotnické instituce, distributoři a lékárny dělají maximum, aby naše léky byly dostupné všem, kteří je potřebují během pandemie koronavirem. Jsme v neustálém kontaktu se všemi našimi partnery, abychom sledovali situaci.

Ale jen společným úsilím a spoluprací budeme schopni bojovat s touto pandemií a jejími dopady. V této kritické době, ve které žijeme, apelujeme na všechny občany, aby zaujali odpovědný přístup a vyhnuli se nákupu léčivých přípravků nad jejich skutečné potřeby.

Dostupnost léčivých přípravků společnosti Novo Nordisk je zajištěna a dodávky léčiv do nemocnic a lékáren fungují ve standardním režimu, proto není potřeba vytvářet si zásoby léků na delší dobu.

 

Image

 

Péče o naše zaměstnance

V zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců jsme nabídli všem, kteří nejsou ve výrobě pracovat z domova až do odvolání.

Během těchto mimořádných pracovních podmínek zajišťujeme našim zaměstnancům maximální podporu, aby mohli z domova pracovat efektivně a dobře se adaptovali na nové pracoviště.

Všem našim zaměstnancům bylo doporučeno dočasně omezit osobní kontakty a upřednostnit komunikaci prostřednictvím telefonu, či digitálních medií.

 


Image

 

Pomáháme s šitím roušek

Jako mnoho lidí v České republice se řada našich zaměstnanců pustila do šití roušek. „Novo Nordiskové švadlenky“ je rozdávají všem potřebným - lékařům, sestrám, do nemocnic na oddělení JIP, seniorům           v sociálních zařízeních, mateřským školám a rodinným příslušníkům.

 

Image
Image
Image
Image