Měníme hemofilii

Měníme hemofilii je iniciativa společnosti Novo Nordisk, jejímž cílem je zlepšit péči o pacienty s hemofilií.
  

Hemofilie je vrozené krvácivé onemocnění

Hemofilie je vrozené krvácivé onemocnění, které postihuje přibližně jednoho člověka z 10 000 lidí po celém světě. Mnoho lidí s hemofilií je stále bez diagnózy nebo nedostatečně vyšetřeno. I přesto, že jsou pacienti léčeni, mohou trpět chronickou bolestí a omezenou pohyblivostí, zejména v důsledku krvácení do kloubů a jsou-li léčeni nedostatečně nebo vůbec, objevuje se u nich riziko úmrtí v nízkém věku.

Měníme hemofilii je iniciativa společnosti Novo Nordisk, jejímž cílem je zlepšit péči o pacienty s hemofilií. Naším cílem je včasná a správná diagnostika léčby pacienta a také to, aby mohl žít plnohodnotný život s co nejmenším počtem omezení.
 

Tři hlavní oblasti našeho zaměření v iniciativě Měníme hemofilii:

 

  •     Věda
  •     Povědomí o nemoci a dostupnost léčby
  •     Péče o klouby 

 

Changing Haemophilia is Novo Nordisk's commitment to address the unmet needs in haemophilia care, beyond medicine

Haemophilia is a rare and serious disease

Haemophilia is a rare and serious disease affecting approx. 1 out of 10,000 people around the world. Many people with haemophilia are still undiagnosed or inadequately treated. Even when treated, people may suffer from chronic pain and limited mobility mainly due to bleeds in the joints, and if undertreated or not treated at all, risk dying at a young age.

Driving change in haemophilia 

Since Novo Nordisk was founded more than 90 years ago, we have been driving change to defeat chronic conditions. This includes three decades of improving lives of people with haemophilia through support to improved diagnosis, treatment and care.

Our key contribution 

Our key contribution is to discover and develop effective and safe medicines for people with haemophilia and other rare bleeding disorders. We offer a broad and innovative range of products and have a rich research/development pipeline to ensure we are in the forefront of finding the next generation of medicines.

Addressing unmet needs beyond medicine 

But to truly change haemophilia, we need to do more than supply the right medicines. With our Changing Haemophilia™ commitment we aim to address the unmet needs in haemophilia. Together with our community partners, we work to advocate for, and create better access to, diagnosis and multidisciplinary care. We aim for better joint health and mobility including a strong focus on well-being for people living with haemophilia.

We work towards a future where everyone with Haemophilia is diagnosed. and can live a life with as few limitations as possible.

Our three focus areas are:

•  Science. Find out more

•  Awareness and access to care. Find out more

•  Joint outcomes. Find out more


Novo Nordisk haemophilia research

Náš hlavní přínos

Naším hlavním zájmem je objevit a rozvíjet účinné a bezpečné léky pro pacienty s hemofilií a dalšími vzácnými poruchami krvácení. Nabízíme širokou a inovativní škálu produktů, a díky našemu výzkumu a vývoji se snažíme najít novou generaci léků.


Changing Haemophilia, access to care, Mexico

Zabýváme se všemi aspekty života s hemofilií

Pokud bychom skutečně chtěli změnit léčbu hemofilie, musíme udělat víc, než jen dodávat ty správné léky. Naší iniciativou Měníme hemofilii se snažíme reagovat na potřeby pacientů s hemofilií. Společně s odborníky v hemofilii a pacientskými organizacemi pracujeme na zlepšení diagnózy a multidisciplinární péče. Naším záměrem je pomoci zlepšit pohyblivost a zdraví kloubů u pacientů s hemofilií, a také zvýšit celkovou úroveň jejich života.

Naším cílem je, aby každý pacient s hemofilií byl včas diagnostikován a aby mohl žít plnohodnotný život s co nejmenším počtem omezení.


Novo Nordisk Haemophilia Foundation

Nadace společnosti Novo Nordisk: Novo Nordisk Haemophilia Foundation (NNHF)

Záměrem nadace Novo Nordisk Haemophilia Foundation  (NNHF) je vzájemné propojení mezinárodních a místních organizací pacientů s hemofilií a vzácnými poruchami krvácení,  s cílem zlepšit jejich přístup k péči, léčbě a zvýšit jejich kvalitu života.

Společně se soustředíme na podporu přibližně 75% celosvětové populace pacientů, kteří žijí v rozvojových zemích, kde stále ještě není dostupná adekvátní péče a možnost správné diagnostiky léčby.