Spolupráce s pacientskými organizacemi

Společnost Novo Nordisk dlouhodobě spolupracuje se širokým spektrem  pacientských organizací. Účelem této spolupráce je zvyšování informovanosti a povědomí o nemocech, důležitosti včasných diagnóz a správné léčby. Tato spolupráce poskytuje společnosti Novo Nordisk cenný pohled na život pacientů s diabetem, hemofilií nebo jinou diagnózou a přispívá k pochopení toho, jak tyto potíže život pacientů ovlivňují.

Na druhé straně, spolupráce s farmaceutickými společnostmi jako je naše, pomáhá zástupcům pacientů podporovat pacienty, jejich rodiny a osoby o ně pečující.

Spolupráci provádíme otevřeným a transparentním způsobem, abychom zajistili jak nezávislost a integritu skupin pacientů, tak i naše vlastní vysoké etické standardy. Organizacím pacientů se snažíme poskytovat vyvážené a přesné informace o dostupných léčbách, které jsou v souladu s českou legislativou, a přispívat celou řadou zkušeností, odbornými studiemi a znalostmi, které pomáhají rozšířit aktivity pacientských organizací.

Zveřejňování informací

V souladu s novými směrnicemi pro farmaceutický průmysl v Evropě zpřístupňuje společnost Novo Nordisk informace o spolupráci s pacientskými organizacemi v České republice. Tyto údaje budou každoročně aktualizovány. Detailní informace k jednotlivým projektům jsou k dispozici v naší pobočce a jejich kopie mohou být poskytnuty na vyžádání.

Dary poskytnuté pacientským organizacím v roce 2018

 

Název pacientské organizace  Specifikace daru  Částka 
Svaz diabetiků ČR, ÚO Plzeň Zkvalitnění péče o pacienty 170000,-Kč
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Podpora org.zajištění edukačních kurzů  30000,-Kč 
 Diaklub Nová Paka z.s. Edukační diatábor 22.-30.7.2017 v Českém Ráji 18000,-Kč
Inzulínek, z.s. Edukační diatábor v Horní Bečvě a Rajnochovice  10000,-Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Pelhřimov Edukačně rekondiční pobyt diabetiků Stráž nad Nežárkou 10000,-Kč
Občanské sdružení Diacel  Diatábor ve Štědroníně 15000,-Kč
Diabetik KV, z.ú. Podpora akce Barometr pro zdraví 10000,-Kč
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Podpora a organizační zajištění edukačních kurzů 30000,-Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Kolín Rekondiční pobyt diabetiků v Sezomově Ústí 15000,-Kč
Klub mladých diabetiků z.s. Diatábor Horní Bečva 10000,-Kč
Diabetické děti okresu Kladno a Rakovník o.p.s.

Edukační pobyt pro děti s diabetem v Radostíně

nad Oslavou

15000,-Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Třebíč Zdravotní a edukační program pro diabetické pacienty v Třebíči. 8000,-Kč

Diatábor Motol

VŠTJ MEDICINA PRAHA

VŠTJ MEDICINA PRAHA 

Edukační kurzy pro diabetické děti

Podpora akce Týden diabetu

Edukační a rekondiční pobyt diabetiků ve Srbech u Kladna

50000,-Kč

40000,- Kč

50000,-Kč 

DIAKTIV Podpora XX. Mezinárodního setkání mladých diabetiků 30000,-Kč

Diaklub Nová Paka

Svaz diabetiků ČR, ÚO Kroměříž 

Diatábor Český ráj

Podporu Pochodu proti diabetu 

25000,-Kč

5000,- Kč 

Český svaz hemofiliků Vzdělávaní zástupců Rady Českého svazu hemofiliků 74138,-Kč

Český svaz hemofiliků

Český svaz hepofiliků 

Podpora akce Světový den hemofilie

Rekondiční tábor pro hemofiliky Zubří 

100000,-Kč

30000,-Kč 

 
 

MAPA_9/19