Spolupráce s pacientskými organizacemi

Společnost Novo Nordisk dlouhodobě spolupracuje se širokým spektrem  pacientských organizací. Účelem této spolupráce je zvyšování informovanosti a povědomí o nemocech, důležitosti včasných diagnóz a správné léčby. Tato spolupráce poskytuje společnosti Novo Nordisk cenný pohled na život pacientů s diabetem, hemofilií nebo jinou diagnózou a přispívá k pochopení toho, jak tyto potíže život pacientů ovlivňují.

Na druhé straně, spolupráce s farmaceutickými společnostmi jako je naše, pomáhá zástupcům pacientů podporovat pacienty, jejich rodiny a osoby o ně pečující.

Spolupráci provádíme otevřeným a transparentním způsobem, abychom zajistili jak nezávislost a integritu skupin pacientů, tak i naše vlastní vysoké etické standardy. Organizacím pacientů se snažíme poskytovat vyvážené a přesné informace o dostupných léčbách, které jsou v souladu s českou legislativou, a přispívat celou řadou zkušeností, odbornými studiemi a znalostmi, které pomáhají rozšířit aktivity pacientských organizací.

Zveřejňování informací

V souladu s novými směrnicemi pro farmaceutický průmysl v Evropě zpřístupňuje společnost Novo Nordisk informace o spolupráci s pacientskými organizacemi v České republice. Tyto údaje budou každoročně aktualizovány. Detailní informace k jednotlivým projektům jsou k dispozici v naší pobočce a jejich kopie mohou být poskytnuty na vyžádání.

Dary poskytnuté pacientským organizacím v roce 2017

 

Název pacientské organizace Specifikace daru Částka
Svaz diabetiků ČR Zkvalitnění péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus, edukace a zácvik pacientů, vzdělávání veřejnosti, poradenství, edukačně - rekondiční pobyty, specializované akce mladých diabetiků. 170000,-Kč
Spolek přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín Zabezpečování a další zlepšování léčebné a rehabilitační péče pacientů s omezeným rozsahem pohybu. 15000,-Kč
 Diaklub Nová Paka z.s. Edukační diatábor 22.-30.7.2017 v Českém Ráji 18000,-Kč
Inzulínek, z.s. Edukační diatábor 15.-22.7.2017 v Dolní Bečvě a   víkendový pobyt pro rodiny s dětmi s diabetm 15000,-Kč
Svaz diabetiků ČR Edukačně rekondiční pobyt diabetiků z Pelhřimova 7/2017 Teplice nad Bečvou 8000,-Kč
Občanské sdružení Diacel letní ozdravně edukační diatábor dětí 7/2017 ve              Štědroníně 15000,-Kč
Diabetik KV, z.ú. Víkendový rekondiční a edukační pobyt pro pacienty za 7/2017 10000,-Kč
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Tisk edukačních publikací "Povídej mi o inzulinu a       Povídej mi o glukometru" pro děti s diabetem 30000,-Kč
Svaz diabetiků ČR Rekondiční pobyt diabetiků z Kolína 9/2017 v Soběšíně u Sušice. 13000,-Kč
Klub mladých diabetiků z.s. Letní ozdravně edukační diatábor dětí 7/2017 v Bílé. 10000,-Kč
Diabetické děti okresu Kladno a Rakovník o.p.s. Edukační pobyt pro děti s diabetem 12.-19.8.2017              Máchův Mlýn. 10000,-Kč
Svaz diabetiků ČR Zdravotní a edukační program pro diabetické pacienty v Třebíči. 10000,-Kč
Asociace Měst pro cyklisty Organizace konference Město s dobrou adresou 11.-13.12.2017 v Ostravě. 30000,-Kč
DIAKTIV XIX. Mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků 16.-19.11.2017 30000,-Kč
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Tisk edukačních publikací "Cukrovky se nebojíme" 15000,-Kč
Český svaz hemofiliků Příprava a realizace rekondičního tábora pro hemofiliky 1.-15.7.2017 v Zubří 30000,-Kč
Český svaz hemofiliků Podpora příprava a realizace oslav Světového dne              hemofilie 22.4.2017 v Oslavanech u Brna. 100000,-Kč

MAPA_3/19