Spolupráce s pacientskými organizacemi

Společnost Novo Nordisk dlouhodobě spolupracuje se širokým spektrem  pacientských organizací. Účelem této spolupráce je zvyšování informovanosti a povědomí o nemocech, důležitosti včasných diagnóz a správné léčby. Tato spolupráce poskytuje společnosti Novo Nordisk cenný pohled na život pacientů s diabetem, hemofilií nebo jinou diagnózou a přispívá k pochopení toho, jak tyto potíže život pacientů ovlivňují.

Na druhé straně, spolupráce s farmaceutickými společnostmi jako je naše, pomáhá zástupcům pacientů podporovat pacienty, jejich rodiny a osoby o ně pečující.

Spolupráci provádíme otevřeným a transparentním způsobem, abychom zajistili jak nezávislost a integritu skupin pacientů, tak i naše vlastní vysoké etické standardy. Organizacím pacientů se snažíme poskytovat vyvážené a přesné informace o dostupných léčbách, které jsou v souladu s českou legislativou, a přispívat celou řadou zkušeností, odbornými studiemi a znalostmi, které pomáhají rozšířit aktivity pacientských organizací.

Zveřejňování informací

V souladu s novými směrnicemi pro farmaceutický průmysl v Evropě zpřístupňuje společnost Novo Nordisk informace o spolupráci s pacientskými organizacemi v České republice. Tyto údaje budou každoročně aktualizovány. Detailní informace k jednotlivým projektům jsou k dispozici v naší pobočce a jejich kopie mohou být poskytnuty na vyžádání.

Dary poskytnuté pacientským organizacím v roce 2019

 

Název pacientské organizace  Specifikace daru  Částka 
Svaz diabetiků ČR, ÚO Plzeň Podpora edukačních kurzů, rekondičních pobytů, akcí pro vzdělávání společnosti, poradenství 170 000,-Kč
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Podpora organizace zajištění jarních edukačních kurzů  33 000,-Kč
Diaklub Nová Paka z.s. Edukační diatábor 20.-27.7.2019, Kněžmost u Sobotky 25 000,-Kč
Inzulínek, z.s. Edukační diatábor 10.-17.8.2019, Karolinka a edukační víkend 20.-22.9. v Horní Bečvě   20 000,-Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Pelhřimov Edukačně rekondiční pobyt diabetiků, Chlum u Třeboně 10 000,-Kč
Občanské sdružení Diacel, z.s. Edukační diatábor 29.6.-13.7.2019 ve Štědroníně 15 000,-Kč
DiaKar, z.ú. Podpora akce Barometr pro zdraví 10 000,-Kč
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR Podpora a organizační zajištění podz. edukačních kurzů 33 000,-Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Kolín Edukačně rekondiční pobyt diabetiků 31.8.-7.9. 2019, Fryšava  15 000,-Kč
Diabetické děti okresu Kladno a Rakovník o.p.s. Edukační pobyt pro děti s diabetem a jejich rodinné příslušníky v Radostíně nad Oslavou 15 000,-Kč
Svaz diabetiků ČR, ÚO Třebíč Zdravotní a edukační program pro diabetiky v Třebíči 10 000,-Kč
DIAKTIV Czech republic, z.s. Podpora XXI. Mezinárodního setkání mladých diabetiků v Luhačovicích 33 000,-Kč

DiaKar, z.s.

DIApozitiv, z.s.

Hemojunior, z.s. 

Edukačně rekondiční pobyt pro pacienty 13.-15.9. 2019

Podpora sportovní a edukační akce a poradenské činnosti

Podpora rekondičního tábora pro předškolní děti s hemofilií 

10 000,-Kč

8 000,-Kč

30 000,-Kč 

Český svaz hemofiliků Podpora Světového dne hemofilie 130 000,-Kč

Spolek přátel DD a spec. škol

 

Příspěvek na rehanbilitační péči pro pacienty s poruchami růstu a poškozením páteře

 

15 000,-Kč