Czech Republic


Spolupráce s pacientskými organizacemi

Společnost Novo Nordisk dlouhodobě spolupracuje se širokým spektrem  pacientských organizací. Účelem této spolupráce je zvyšování informovanosti a povědomí o nemocech, důležitosti včasných diagnóz a správné léčby. Tato spolupráce poskytuje společnosti Novo Nordisk cenný pohled na život pacientů s diabetem, hemofilií nebo jinou diagnózou a přispívá k pochopení toho, jak tyto potíže život pacientů ovlivňují.

Na druhé straně, spolupráce s farmaceutickými společnostmi jako je naše, pomáhá zástupcům pacientů podporovat pacienty, jejich rodiny a osoby o ně pečující.

Spolupráci provádíme otevřeným a transparentním způsobem, abychom zajistili jak nezávislost a integritu skupin pacientů, tak i naše vlastní vysoké etické standardy. Organizacím pacientů se snažíme poskytovat vyvážené a přesné informace o dostupných léčbách, které jsou v souladu s českou legislativou, a přispívat celou řadou zkušeností, odbornými studiemi a znalostmi, které pomáhají rozšířit aktivity pacientských organizací.

Zveřejňování informací

V souladu s novými směrnicemi pro farmaceutický průmysl v Evropě zpřístupňuje společnost Novo Nordisk informace o spolupráci s pacientskými organizacemi v České republice. Tyto údaje budou každoročně aktualizovány. Detailní informace k jednotlivým projektům jsou k dispozici v naší pobočce a jejich kopie mohou být poskytnuty na vyžádání.

Dary poskytnuté pacientským organizacím v roce 2016:

Název pacientské organizace

Specifikace daru

Částka

Diaklub Nová Paka z.s.

Příspěvek na rekondiční a edukační pobyt se zdravotním programem - tábor pro děti s diabetem, 23.7. -31.7.2016 v Nové Pace.

18 000,- Kč

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s.

 Příspěvek na rekondiční a edukační pobyt se   zdravotním programem - Klub ml.diabetiků, 16.7.-23.7.2016

v Hrádku.

8 000,- Kč

Diacel, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií

Příspěvek na rekondiční a edukační pobyt se zdravotním programem - děti s diabetem a celiakií, 2.7.-16.7.2016 v RS Štědronín.

15 000,- Kč

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Třebíč

Příspěvek na edukace a přednášky včetně pronájmů sálů, cvičení v bazénu pro pacienty s diabetem a na pronájem tělocvičny.

10 000,- Kč

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Kolín

Příspěvek na rekondiční a edukační pobyt se zdravotním programem - tábor pro pacienty s diabetem, 18.6.-25.6.2016 v Radešíně.

13 000,- Kč

Svaz diabetiku ČR, uzemní organizace Plzeň

Příspěvek na realizaci úkolů v souladu s cíli Svazu diabetiků ČR Plzeň – zkvalitnění péče, edukace a zácvik pacientů s DM.

170 000,- Kč

Diabetik KV, z.ú.

Příspěvek na rekondiční a edukační pobyt se zdravotním programem pro děti s diabetem, 26.8.-28.8.2016 v Nových Hamrech.

9 000,- Kč

Svaz diabetiků, územní organizace Kroměříž

Příspěvek na rekondiční a edukační pobyt se zdravotním programem ,1.9. – 7.9. 2016 v penzionu Ráztoka Rusava.

10 000,- Kč

Inzulínek, z.s.

Příspěvek na tábor pro děti s diabetem 2.7.–13.7. 2016 v Rusavě a na víkendový pobyt pro rodiny s diab. dětmi od 9.-11.9.2016 ve středisku Pekárny.

15 000,- Kč

 

 

 

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Příspěvek na nákup 200 ks edukačních publikací Abeceda diabetu pro edukaci dětí s diabetem.

34 000,- Kč

Inzulínek, z.s.

Příspěvek na podporu mladých talentovaných sportovců.

20 000,- Kč

Spolek přátel Dětského

domova a Spec. škol Zlín

Příspěvek na zabezpečování a zlepšování  rehabilitační péče pacientů s poruchami růstu a poškozením páteře vč. nákupu rehabilitačních pomůcek.

5 000,- Kč

Centrum pro dítě s diabetem, z.s.

Příspěvek na zdravotně-edukační akci pro dětské pacienty s DM a jejich rodiče v Luhačovicích.

15 000,- Kč

Svaz diabetiků ČR, územní organizace IKEM

Příspěvek na podporu mladé talentované sportovkyně.

8 000,- Kč

Český svaz hemofiliků

Příspěvek na přípravy a realizaci oslav Světového dne hemofilie 2016, který se uskutečnil 23.4.2016 na zámku Loučeň.

100 000,-Kč

Český svaz hemofiliků

Příspěvek na podporu přípravy a realizaci rekondičního tábora pro hemofiliky 2.7 - 16.7.2016 v Zubří.

30 000,- Kč

MAPA_31/2017