||

Zvítězit nad diabetem
je naší společenskou odpovědností

Naše strategie společenské odpovědnosti definuje nové dlouhodobé ambice, spočívající v urychlení prevence a zastavení tak nárůstu diabetu, v zajištění přístupu k cenově dostupné péči nejvíce ohroženým pacientům po celém světě a v nepřetržitém vyvíjení inovací zlepšujících lidské životy.
První kroky naší strategie "Zvítězit nad diabetem"


Taking action in cities

Pomoci 100 000 dětem s   diabetem 1. typu

 

Rozšiřujeme naši iniciativu Měníme Diabetes® v rámci  Dětského programu.

Obesity

Snížit cenu humánního inzulinu   

 

Snižujeme minimální cenu humánního inzulinu ze 4 na 3 USD.
 

Social and cultural dynamics

Věnovat 15 miliónů DKK na podpůrné aktivity.

 

Rozšiřujeme naši spolupráci s Červeným Křížem.
 
Co bude každý krok znamenat pro lidi žijící s diabetem?  


Žádné dítě by nemělo zemřít na diabetes 1. typu

Rozšiřujeme naši iniciativu Měníme diabetes® v rámci Dětského programu, abychom pomohli 100.000 dětem do roku 2030. Od spuštění programu v roce 2009 jsme již pomohli získat přístup k lékařské péči a k život zachraňujícímu léku více než 25.000 dětem s diabetem 1. typu  v nízkopříjmových zemích.

 


Snížení ceny humanního inzulinu v nízko a středně příjmových zemích

Jako součást naše závazku o přístupu k inzulinu snižujeme minimální cenu humanního inzulinu v 76 nízkopříjmových  a středněpříjmových zemích. Toto se týká nejméně vyvinutých zemí dle definice OSN, dalších nízkopříjmových zemí dle definice Světové banky a středněpříjmových zemí, kde velká část obvatelstva trpí nedostatkem lékařské péče. Současně se budeme zabývat problémy s distribucí inzulinu a s problematickým přístupem k lékařské péči, které velmi často brání nejzranitelnějším lidem v jejich přístupu k levnému inzulinu.

 


Zlepšení péče pro lidi odsunuté z důvodu válečných konfliktů

Rozšiřujeme partnerství s Mezinárodním výborem Červeného kříže a dánským Červeným křížem do roku 2023 a podporujeme je darem ve výši 15 milionů DKK. Náš program Partnertsví pro změnu, který jsme spustili v roce 2018, bude nadále poskytovat pomoc nejzranitelnějším skupinám pacientů během humanitárních krizí, včetně integrace léčby diabetu a hypertenze do celosvětových zdravotnických operací Červeného kříže.

 


tiskovu zprávu naleznete zde