Etika podnikání

Jako celosvětově působící společnost pracujeme napříč mnoha různými kulturami, kde se koncepce vhodného obchodního chování mohou velmi lišit. Věříme v etické obchodní jednání o hodnotách a integritě, stejně jako v dodržování předpisů a snižování rizik. Proaktivní přístup v etickém obchodním chování zvyšuje důvěru v naši společnost a zlepšuje vztahy s klíčovými zúčastněnými stranami.

V naší Novo Nordisk Way klademe důraz na chování zaměstnanců, které stanoví, že nikdy neděláme kompromisy mezi kvalitou a obchodní etikou (Pravidla - bod číslo 10). Podporuje to náš Etický kodex, který představuje rámec pro etiku podnikání.

Zaměřujeme se na dodržování všech místních a mezinárodních protikorupčních zákonů, zásad, standardů a jiných předpisů (včetně předpisů vyvinutých pacientskými organizacemi) a zajišťujeme transparentnost ve všech našich interakcích.

 

 

 

MAPA_1/20