Zakladatelé společnosti

 

file

 

August a Marie Kroghovi

(1874-1949) (1874-1943)

Úplné počátky společnosti Nordisk Insulinlaboratorium je možné klást už na podzim roku 1922, kdy do Spojených států připluli manželé August a Marie Kroghovi. August Krogh byl profesorem na univerzitě v Kodani a v roce 1920 dostal Nobelovu cenu za fyziologii. Pár byl pozván do USA vědci z univerzity v Yale, kteří Augusta Krogha požádali, aby podnikl sérii přednášek v řadě amerických měst.  Marie Kroghová byla lékařkou - v roce 1914 se stala teprve čtvrtou ženou v Dánsku, která získala titul doktora medicíny. I ona se věnovala výzkumu a také provozovala svou vlastní lékařskou praxi, kde se starala i o několik pacientů s diabetem 1. typu, navíc ona sama měla diabetes 2. typu.

Není tedy divu, že během pobytu v USA Kroghovi s mimořádným zájmem sledovali převratné zprávy o inzulinu - hormonu, který v roce 1921 objevili kanadští badatelé. Byla to Marie, která manželovi navrhla, aby kontaktoval univerzitu v Torontu, kde byl vyroben první extrakt ze zvířecí slinivky, schopný zachránit lidský život. Do Toronta se manželé i osobně vypravili a shodou okolností dorazili 23. listopadu 1922 - tedy necelé dva týdny poté, kdy Frederick Banting a Charles Best poprvé podali inzulin pacientovi - v tomto případě šlo o čtrnáctiletého Leonarda Thompsona, chlapce, který již byl v diabetickém komatu. Díky této léčbě žil dalších 13 let. V prosinci 1922 se Kroghovi vrátili do Kodaně už s povolením inzulin ve Skandinávii vyrábět a prodávat.

 

file

 

Hans Christian Hagedorn

(1888-1971)

První vlastní inzulin

Vůdčí osobností tohoto projektu se stal i přítel Kroghových, lékař Hans Christian Hagedorn, který spolu s lékárníkem Normanem Jensenem vyvinul velmi přesnou metodu měření krevního cukru. Krogh a Hagedorn okamžitě zahájili intenzivní výzkum. První experimenty proběhly v Hagedornově domě a v Kroghově institutu, v Zoophysiology Laboratory. Už 21. prosince 1922 tito dva muži úspěšně získali malé množství inzulinu z hovězího pankreatu. Byli samozřejmě nadšeni. Na jaře roku 1923 pak proběhla léčba prvních pacientů pomocí inzulinu, který sami vyrobili.

Život věnovaný výzkumu diabetu

V následujících desetiletích byl Hagedorn neustále v popředí vývoje  léčby diabetu. V roce 1932 spolu s Augustem Kroghem založil prestižní nemocnici Steno Memorial Hospital, která se zaměřila právě na všestrannou péči o diabetiky. V roce 1936 August Krogh a Norman Jensen objevili protamin, látku, která dokáže prodloužit účinek inzulinu a i tento jejich objev byl pokládán za revoluční. Protamin byl později přidán do inzulinu, který nese Hagedornovo jméno „Neutral Protamine Hagedorn“, neboli NPH inzulin, vyvinutý v roce 1946 v Nordisk Insulinlaboratorium. V roce 1978 po něm bylo také pojmenováno výzkumné zařízení ve Steno Memorial Hospital „Hagedornova Výzkumná Laboratoř“.

K 50. výročí objevení inzulinu měl Hagedorn spolu s dalšími vědci dostat čestný doktorát od univerzity v Torontu, kde byl inzulin objeven. Než mohl tuto poctu přijmout, zemřel v roce 1971.

 

file

 

August Kongsted

(1870-1939)

Dalším mužem, který se zasloužil o tento úspěch, byl lékárník August Kongsted, majitel farmaceutické společnosti Løvens kemiske Fabrik (Leo Pharmaceutical Products). Ten poskytl finanční podporu, která umožnila založení Nordisk Insulinlaboratorium.  Nabídl Kroghovi a Hagedornovi, že výzkum zaplatí a pomůže zahájit výrobu. Na oplátku chtěl, aby jejich první inzulin nesl jméno Leo - latinsky lev. To se také stalo  - na jaře 1923 uvedli na trh Inzulin Leo, první lék svého druhu ve Skandinávii. Tento rok je tak považován za rok založení společnosti Novo Nordisk. Později se Kongsted přímo přidal k Hagedornovi a Kroghovi, aby společně vedli firmu.

 

file

 

Harald a Thorvald Pedersenovi

(1878-1966) (1887-1961)

 

Mladá farmaceutická společnost potřebovala i technika, který by dokázal dát dohromady potřebné přístroje. Našla jej v osobě Haralda Pedersena. Tento neobyčejně nadaný vynálezce byl původně kovářem a později se stal strojníkem. Po pracovním úrazu, při kterém přišel o oko, pracoval několik let pro Krogha jako vedoucí mechanické dílny v Zoophysiology Laboratory. Haraldův bratr Thorvald Pedersen byl lékárník. Na podzim roku 1923 byl zaměstnán společností Nordisk, aby analyzoval chemické procesy spojené s výrobou inzulinu.

Práce obou bratrů pro společnost Nordisk ale netrvala dlouho. Thorvald Pedersen nevycházel s Hagedornem a v dubnu 1924 dostal výpověď. Z loajality k bratrovi Harald Pedersen firmu opustil také, i když on sám v ní konflikty neměl. Bratři Pedersenovi se pak rozhodli zkusit vyrábět inzulin sami. Na jaře roku 1924 se jim podařilo vyrobit stabilní tekutý inzulin, který nazvali Inzulin Novo. Současně také Harald Pedersen navrhl speciální injekční stříkačku Novo, která pacientům umožnila, aby si mohli pohodlně sami píchnout správnou dávku léku. Pedersenovi byli připraveni vstoupit se svými produkty na trh, ale nebyli si jisti, zda dokážou také zvládat obchodní záležitosti. Kontaktovali proto Nordisk s určitou nabídkou spolupráce. Krogh a Hagedorn ji však odmítli. Bratři proto vytvořili vlastní firmu. Pojmenovali ji Novo Terapeutisk Laboratorium a 16. února 1925 rozeslali dánským lékárníkům dopis, který je informoval o zahájení prodeje Inzulinu Novo a injekční stříkačky Novo. Tento den je považován za datum založení společnosti Novo.

 

MAPA_3/19