Novo Nordisk Way je naše cesta

Miliony pacientů na celém světě se každý den spoléhají na naše výrobky, které jim pomáhají na jejich cestě za zdravím a kvalitním životem. Po své cestě jdeme i my, zaměstnanci společnosti Novo Nordisk. Říkáme jí Novo Nordisk Way. Filozofie Novo Nordisk Way ukazuje směr a týká se všech zaměstnanců. Je to slib, který si dáváme navzájem a který dáváme i našim partnerům – a dodržování slibu je jednou ze základních hodnot, na kterých naše společnost stojí už od svého vzniku v roce 1923.

V tomto roce naši dánští zakladatelé vykročili na cestu s cílem měnit diabetes. Od té doby se naše společnost vyvinula tak, jak by si zakladatelé ani nedokázali představit. Dnes jsme lídry v našem odvětví, stali jsme se skutečně globální společností. Po celou dobu jsme zůstali věrni hodnotám, které nám pomohly dostat se tak daleko.

Dnes, tisíce našich zaměstnanců po celém světě v této cestě pokračují s vášní a odhodláním. Své úsilí a talent soustřeďují nejenom k prevenci a léčbě a diabetu, ale také zlepšit životy těch, kteří žijí s dalšími závažnými chronickými onemocněními.

  • Naší cílem je posílit vedoucí postavení v léčbě diabetu
  • Naším hlavním přínosem je objevovat a vyvíjet inovativní biologické léky a zpřístupnit je pacientům po celém světě.
  • Snažíme se změnit možnosti léčby hemofilie a jiných závažných chronických onemocnění.
  • Rozšiřování našeho podnikání a dosahování konkurenceschopných finančních výsledků jsou faktory, které nám v konečném důsledku umožňují zlepšovat život pacientů, nabízet atraktivní výnosy našim akcionářům a přispívat k rozvoji společnosti všude tam, kde působíme.
  • Nikdy neděláme kompromisy mezi kvalitou a obchodní etikou.
  • Naše obchodní filozofie bere v úvahu finanční, společenské a ekologické aspekty, což označujeme jako „Triple Bottom Line“.
  • Jsme otevření a upřímní, ambiciózní a odpovědní, se všemi jednáme s úctou a respektem.
  • Naším zaměstnancům nabízíme příležitosti rozvíjet svůj vlastní potenciál.
  • Každý den musíme učinit obtížná rozhodnutí, ale vždy bereme v potaz, co je v dlouhodobém horizontu to nejlepší pro naše pacienty a naše zaměstnance.

Toto je naše cesta – to je Novo Nordisk Way.
 

MAPA_3/19