Novo Nordisk Way je naše cesta

Miliony pacientů na celém světě se každý den spoléhají na naše výrobky, které jim pomáhají na jejich cestě za zdravím a kvalitním životem. Po své cestě jdeme i my, zaměstnanci společnosti Novo Nordisk. Říkáme jí Novo Nordisk Way. Filozofie Novo Nordisk Way ukazuje směr a týká se všech zaměstnanců. Je to slib, který si dáváme navzájem, a který dáváme i našim partnerům – a dodržování slibu je jednou ze základních hodnot, na kterých naše společnost stojí už od svého vzniku v roce 1923.

V tomto roce naši dánští zakladatelé vykročili na cestu s cílem změnit diabetes. Od té doby se naše firma rozrostla tak, jak by si zakladatelé ani nedokázali představit. Dnes jsme lídry v našem odvětví, stali jsme se skutečně globální společností. Po celou dobu jsme zůstali věrni hodnotám, které nám pomohly dostat se tak daleko.

Dnes nás jsou tisíce zaměstnanců po celém světě, kteří mají zájem, schopnosti a snahu prosadit změnu, která porazí diabetes a další chronická onemocnění.

  • Snažíme se dostat na špičku ve všech oblastech léčby onemocnění, v nichž působíme.
  • Pomáháme zejména tak, že objevujeme a vyvíjíme moderní biologické léky a zpřístupňujeme je pacientům po celém světě.
  • Rozšiřování naší firmy a dosahování konkurenceschopných finančních výsledků nám umožňuje pomáhat pacientům žít lepší život, nabídnout atraktivní výnos našim akcionářům a prospívat lidem kolem nás.
  • Naše obchodní filozofie je vyvažovat finanční, sociální a enviromentální aspekty - nazýváme ji „Triple Bottom Line“.
  • Jsme otevření a čestní, ambiciózní a odpovědní a s každým jednáme ohleduplně.
  • Nabízíme naším zaměstnancům možnost naplnit jejich potenciál.
  • Nikdy neslevujeme z kvalitativních požadavků a z požadavků firemní etiky.


 

MAPA_3/19