file

 

10 pravidel Novo Nordisk Way

Deset jasně definovaných pravidel přesně popisují jak Novo Nordisk Way funguje v praxi a pomáhají našim zaměstnancům jednat v souladu s našimi hodnotami:

  1. Vytváříme hodnoty tím, že náš obchodní přístup přizpůsobujeme potřebám pacienta.
  2. Stanovujeme si ambiciózní cíle a usilujeme, abychom ve všech oblastech vynikali.
  3. Odpovídáme za své finanční, ekologické a sociální jednání.
  4. Inovujeme ve všech oblastech, abychom byli prospěšní našim partnerům.
  5. Budujeme a udržujeme dobré vztahy s klíčovými partnery.
  6. Se všemi jednáme s úctou a respektem.
  7. Zaměřujeme se na osobní výkonnost a rozvoj.
  8. Máme zdravé a podnětné pracovní prostředí.
  9. Optimalizujeme způsoby své práce a usilujeme o zjednodušení pracovních procesů.
  10. Nikdy neděláme kompromisy mezi  kvalitou a obchodní etikou.
MAPA_3/19