file

 

10 zásad Novo Nordisk Way

Deset jasně definovaných zásad přesně popisují jak Novo Nordisk Way funguje v praxi a pomáhají našim zaměstnancům jednat v souladu s našimi hodnotami:

  1. Využíváme obchodní postup zaměřený na pacienta a vytváříme tak hodnotu.
  2. Stanovíme ambiciózní cíle a usilujeme o výborné výsledky.
  3. Neseme odpovědnost za svoji činnost ve finanční, environmentální a sociální sféře.
  4. Nabízíme inovace prospívající našim partnerům.
  5. Budujeme a udržujeme dobré vztahy se svými významnými partnery.
  6. S každým jednáme ohleduplně.
  7. Soustředíme se na osobní výkony a rozvoj.
  8. Máme zdravé a atraktivní pracovní prostředí.
  9. Ve všem, co děláme, se snažíme o agilitu a jednoduchost.
  10. Nikdy neslevujeme z kvalitativních a etických požadavků.
MAPA_3/19