Czech Republic


Odborníci ve zdravotnictví

Informace na těchto stránkách jsou určeny pouze pro zdravotnické profesionály. Tyto stránky neobsahují informace určené pro pacienty.

Diabetes Mellitus

Hemostáza

Máte-li zájem o specifické medicínské informace týkající se našich léčiv a terapeutických oblastí, kontaktujte nás prosím emailem na adrese: kryc@novonordisk.com

MAPA_31/17