Odborníci ve zdravotnictví

Společnost Novo Nordisk přináší inovativní léčivé přípravky v oblasti léčby diabetu, obezity, hemofilie, v terapii růstovým hormonem a hormonální substituční terapii.

Na následujících stránkách můžete získat více informací o produktech v těchto terapeutických oblastech. Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odborníky ve zdravotnictví.

Léčba diabetu

Léčba diabetu

Již více než 90 let je společnost Novo Nordisk partnerem v léčbě diabetu. Přinášíme vám inovativní produkty, které vašim pacientům pomáhají dosáhnout individuálních léčebných cílů.

Léčba obezity

Léčba obezity

Léčba obezity, která přináší účinné a dlouhodobé snížení hmotnosti.

Léčba hemofilie

Léčba hemofilie

Léčba většiny pacientů s hemofilií je založena na náhradní terapii koagulačním faktorem.

Léčba růstovým hormonem

Léčba růstovým hormonem

Společnost Novo Nordisk je jedním z celosvětově vůdčích výrobců rekombinantního humánního růstového hormonu (hGH).


Přejete-li si shlédnout souhrn údajů o přípravku (SPC) některého z  léčivých přípravků společnosti Novo Nordisk registrovaných v České republice k léčbě diabetu, přejděte na naši Veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS).

Máte-li zájem o specifické medicínské informace týkající se našich léčiv a terapeutických oblastí, kontaktujte nás prosím emailem na adrese: kryc@novonordisk.com


DIA_316/18