Pacienti

Informace pro pacienty

 

Historie společnosti Novo Nordisk kopíruje nejdůležitější mezníky v léčbě diabetu. Dnes poskytujeme našim pacientům kompletní nabídku humánních inzulinů, inzulinových analog a analog humánního GLP1. Všechny tyto léky pomáhají pacientům dosáhnout individuálních léčebných cílů. Zároveň nabízíme širokou škálu pomůcek pro aplikaci inzulinu – pera pro opakované použití NovoPen® 4, NovoPen Echo®, předplněná inzulinová pera a jehly NovoFine®. Produkty společnosti Novo Nordisk byly vyvinuty v nejvyšším standardu a jsou navrženy s důrazem na optimální účinnost a bezpečnost tak, aby nemocným usnadňovaly jejich každodenní život.

Novo Nordisk nabízí léčivé přípravky a služby ve čtyřech terapeutických oblastech: léčba cukrovky, hemostáza, léčba růstovým hormonem a hormonální substituční terapie. Na níže uvedených odkazech najdete základní informace o průběhu a léčbě vybraných nemocí. Pro více informací jděte na www.novonordisk.com/patients.

Podle platného zákona pouze odborníci ve zdravotnictví mají povolen přístup k informacím o léčivých přípravcích vázaných na předpis. Pokud chcete vědět více o našich produktech, kontaktuje svého ošetřujícího lékaře nebo jděte na stránky VPOIS - Veřejně přístupná odborná informační služba, která obsahuje informace o všech přípravcích společnosti Novo Nordisk registrovaných v České republice.

MAPA_3/19
Léčba cukrovky

Inzulin je u pacientů s cukrovkou stále tím nejúčinnějším prostředkem k dosažení zlepšení zdravotního stavu a dlouhodobé kontroly diabetu. 

Více

 

Hemostáza

Hemofilie je dědičná porucha srážení krve.

 Více

 

Léčba růstovým hormonem

Růstový hormon je nejvýznamnější z hormonů ovlivňujících růst.

 Více

 

Hormonální substituční terapie

Ženy v současné době tráví v přechodu až třetinu života.

 Více