Czech Republic


Důležité bezpečnostní informace týkající se pera NovoPen Echo®

Press release

Dopis pro pacienty

Dopis pro lékaře

Dopis pro lékárny

 

Informace pro pacienty:

Společnost Novo Nordisk vyměňuje pouzdro zásobní vložky k peru NovoPen Echo® v České republice za účelem ochrany bezpečnosti pacienta.

 1. Pečlivě si přečtěte dopis pro pacienty.

 2. Porovnejte prosím číslo šarže svého pera se seznamem dotčených šarží, uvedených v dopise pro pacienty.

 3. Pokud máte NovoPen Echo® s číslem šarže, které je v seznamu uvedeno, obdržíte nové pouzdro zásobní vložky.

 4. Abyste obdrželi nezávadné pouzdro zásobní vložky, k peru NovoPen Echo®, následujte tento postup:

  - Klikněte na link  www.novonordisk.com/novopenecho5.html, zde vyhledejte informace v češtině a vyplňte objednávkový formulář, uveďte kontaktní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail a počet dotčených pouzder zásobní vložky).

  - Po vyplnění formuláře obdržíte potvrzení o přijetí objednávky.

 5. Další možnost jak můžete obdržet nezávadné pouzdro zásobní vložky je, kontaktovat místní pobočku společnosti Novo Nordisk a nahlásit objednávku a vaše kontaktní údaje na tel. +420 233 089 611 nebo mailem na infoline@novonordisk.com.

 6. Potvrzení objednávky přijde na váš e-mail.

 7. Nezávadné pouzdro zásobní vložky k peru NovoPen Echo® bude dodané kurýrní službou a vhozené do vaší poštovní schránky.

 8. Staré pouzdro zásobní vložky vyjměte z pera a vložte do přiložené zpáteční obálky.

 9. Předplacenou zpáteční obálku zašlete poštou např. vhozením do jakékoliv poštovní schránky.

 10. Poštovní náklady spojené s přepravou pouzdra zásobní vložky hradí společnost Novo Nordisk.

 

MAPA_31/17