frontpage

Co je hemostáza

Hemostáza je odpověď organismu na poranění cévy, která vede k uzavření defektu v cévě krevní sraženinou a ochraňuje tedy před krevní ztrátou.

Vznik krevní sraženiny je komplikovaný proces vzájemných interakcí, kdy na sebe působí řada složek krve v tzv.  koagulační kaskádě. Procesu krevního srážení se účastní hlavně krevní destičky a bílkoviny krevní plazmy (tzv. koagulační faktory), ale i další látky a enzymy obsažené např. v cévní stěně.

Po poranění cévy dojde nejprve k tzv. vasokonstrikci – reakci svalů obsažených v cévní stěně, které průsvit cévy zmenší a sníží tak průtok poraněnou cévou.

Do procesu pak vstoupí krevní destičky, které se v místě poranění shluknou, vzájemně k sobě i k cévní stěně přilnou, změní tvar a uvolní další látky, které spustí další děje. Tak je vytvořena tzv.  prozatímní zátka.

V další fázi se prozatímní zátka „utěsní“ a zpevní bílkovinnou sítí, která je výsledkem vzájemné interakce řady bílkovin krevního srážení (koagulačních faktorů). Takové krevní sraženině pak říkáme  definitivní zátka.

Zdravý organismus dovede složitými vzájemnými vazbami mezi jednotlivými procesy účinně regulovat míru jednotlivých procesů tak, aby nedošlo k nadbytečné aktivaci srážení a ohrožení vznikem nežádoucích sraženin a zároveň k maximální možné zástavě krvácení. Jakýkoli zásah do rovnováhy těchto procesů se pak může projevit krvácením nebo zvýšenou srážlivostí krve.

Medicína zná celou řadu vrozených i získaných poruch krevního srážení. Z vrozených poruch je nejčastější hemofilie, na těchto stránkách ještě zmiňujeme získanou hemofilii, vrozený nedostatek koagulačního faktoru VII a Glanzmannovu trombasténii.

N7_22/19


patients

Více informací o hemostáze a poruchách hemostázy můžete najít na webových stránkách pacientských organizací:
www.hemofilici.cz
www.hemojunior.cz