1.4. PATIENTS_hormon_right

Co je „klimakterium“?

KLIMAKTERIUM neboli PŘECHOD je období života ženy, kdy dochází k postupnému vyhasínání funkce vaječníků (přestávají se vytvářet hormony - gestagen a estrogen). V našich zeměpisných podmínkách nastává nejčastěji mezi 45.-55. rokem života. Může přijít dříve, ale i později. Začátek tohoto období je u jednotlivých žen individuální a je ovlivněn např. prodělanými chorobami, stavem výživy, rodinnou dispozicí. Výrazně může do nástupu přechodu zasáhnout také gynekologická operace (odstranění vaječníků).

Menopauza je poslední menstruace v životě ženy. Ale o klimakteriu můžeme hovořit až po 12 měsících chybění menstruace.

 

 

 

 

 

 

 

HRT_3/19