Pomůcky pro aplikaci inzulinu

Novo Nordisk nabízí řadu inzulínových per a jehel, která pomáhají lidem s diabetem zvládat jejich léčbu. Inzulinová pera NovoPen®4 a NovoPen Echo® zajišťují přesné a spolehlivé dávkování.

Z hlediska pacienta je důležité i to, jaké vlastnosti má konkrétní jehla. Společnost Novo Nordisk využívá pro výrobu jehel NovoFine® vyspělou technologii, která zajišťuje méně bolestivou, pohodlnější a bezpečnou aplikaci inzulinu.

MAPA_3/19

Více informací o pomůckách pro aplikaci inzulinu od společnosti Novo Nordisk můžete najít na webových stránkách. 
www.novonordisk.com