Světový den diabetu

„Poznejte příznaky cukrovky. Včasná diagnóza zachraňuje životy.“

Tak zní motto osvětové akce, kterou společnost Novo Nordisk bude pořádat letos již patnáctým rokem u příležitosti Světového dne diabetu na pražském Karlově náměstí. Stovky zájemců zde budou mít příležitost nechat si bezplatně změřit hladinu cukru a cholesterolu a krevní tlak, vypočítat BMI a změřené hodnoty konzultovat s odborníky.  Odběry budou opět probíhat v přistaveném modulu Golem - největším záchranářském vozidle Pražské zdravotnické záchranné služby. Akci pořádá společnost Novo Nordisk ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem – Centrem podpory veřejného zdraví a 1. LF UK a VFN a za podpory Magistrátu hl. města Prahy.

V rámci aktivit spojených se Světovým dnem diabetu, který si každoročně připomínáme 14. listopadu, nadace World Diabetes Foundation za podpory společnosti Novo Nordisk iniciuje a podporuje po celém světě Pochody proti diabetu. Organizováním této akce si přejeme obrátit pozornost veřejnosti na narůstající problematiku diabetu. 

MAPA_3/19

 


Pochod proti diabetu

Více informací z loňského 12. ročníku Pochodu proti diabetu 

najdet na stránkách 

www.dendiabetu.cz