Světový den diabetu

„Poznejte příznaky cukrovky. Včasná diagnóza zachraňuje životy.“

Tak zní motto osvětové akce, kterou společnost Novo Nordisk pravidelně pořádá u příležitosti Světového dne diabetu na pražském Karlově náměstí. Stovky zájemců zde mají příležitost nechat si bezplatně změřit hladinu cukru a cholesterolu a krevní tlak, vypočítat BMI a naměřené hodnoty konzultovat s odborníky.  Pro všechny zájemce jsou připravené konzultace k riziku diabetu 2. typu a onemocnění srdce a cév, konzultace k pohybovým aktivitám a poradenství s nutručními terapeuty. 

Akci pořádá společnost Novo Nordisk s dlouholetou spoluprací s 1. LF UK a VFN a v předchozích letech se na spolupráci podílel i Státní zdravotní ústav–Centrum podpory veřejného zdraví a Magistrát hl. města Prahy.

V rámci aktivit spojených se Světovým dnem diabetu, který si každoročně připomínáme 14. listopadu, nadace World Diabetes Foundation za podpory společnosti Novo Nordisk iniciuje a podporuje po celém světě Pochody proti diabetu. Organizováním této akce si přejeme obrátit pozornost veřejnosti na narůstající problematiku diabetu. 

MAPA_3/19

 

 

Pochod proti diabetu

Více informací k akci na Karlově náměstí a k Pochodu proti diabetu 

najdet na stránkách 

www.dendiabetu.cz