Czech Republic


Výtvarná soutěž 2016

Milé děti, rádi bychom Vás opět srdečně pozvali k účasti ve výtvarné soutěži pro děti a dospívající s diabetem, letos na téma - „ Diabetes a sport. Sportujeme rádi“

Namalujte nám obrázek Vašeho nejoblíbenějšího sportu, jak jste sportovali o prázdninách, nebo jaký je Váš sportovní sen. A v neposlední řadě namalujte, na co s ohledem na diabetes musíte při sportu pamatovat.

Proč se zapojit do výtvarné soutěže?

Výtvarná soutěž dává dětem a mladým lidem příležitost vyjádřit se prostřednictvím výtvarného umění. Díky tomu mohou svému onemocnění lépe porozumět a zvládat jej. Je to také účinný způsob, jak vyjádřit své pocity, které bývají obtížně vyslovitelné. Tato kreativní prezentace emocí navíc umožňuje, aby i ostatní viděli toto onemocnění očima dětí a dospívajících, kteří žijí s diabetem každý den.

Výtvarná soutěž je organizovaná ve spolupráci Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR a společností Novo Nordisk se záměrem pomoci nejmladším pacientům s diabetem vyjádřit své pocity, jaké to je žít s diabetem. Věříme, že umění pomáhá a inspiruje, protože povzbuzuje kreativitu a představivost.

Soutěž

Soutěž proběhne v těchto kolech:

• Série místních soutěží (dětské tábory) – vítězná díla se posílají do národní soutěže

• Individuální kategorie dle věku - obrázky zasílají jednotlivci do národní soutěže

Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií: 4-7 let, 8–11 let a 12–18 let. Je určena všem dětem a dospívajícím s diabetem. Díla přihlášená ve věkové kategorii 8 – 18 musí doprovázet krátký text o uměleckém díle. U věkové kategorie 4–7 let krátký text o uměleckém díle velmi uvítáme!

Zákonný zástupce dítěte vyplní jménem soutěžícího přihlášku. Každá přihlášená umělecká práce musí být opatřena jménem, adresou a úplnými informacemi včetně názvu kresby. Tyto údaje jsou nutné, aby bylo možné soutěžícího identifikovat a kontaktovat. Novo Nordisk se zavazuje tyto údaje nearchivovat a dále je nepoužívat pro interní účely.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Obrázky můžou být vytvořené různou technikou (na čtvrtku ve formátu A4 nebo A3). 

Posílejte nám je nejpozději do 24. října 2016. Těšíme se na Vaši účast!!!

Výtvarné dílo posílejte prosím na adresu: 
Výtvarná soutěž 
Novo Nordisk s.r.o 
Evropská 33c 
160 00, Praha 6

Vítězové národní soutěže budou pozvání na slavnostní předávání cen, které se koná v prosinci v prostorách Písecké brány, Praha 6 – Hradčany.

Pravidla soutěže

• Výtvarné dílo přihlášené do soutěže bude vráceno pouze na vyžádání autora nebo jeho zákonného zástupce.

• Soutěž není určena dětem zaměstnanců společnosti Novo Nordisk.

• Účastníci nemusí používat léčivé přípravky společnosti Novo Nordisk.

• Cílem soutěže není v žádném případě reklama a žádné ze zaslaných uměleckých děl nebude použité pro propagaci léčivých přípravků společnosti Novo Nordisk.

MAPA_32/16


Všichni máme společný cíl: úspěšnou léčbu vašeho dítěte.
www.diadeti.cz