Výtvarná soutěž 2018

 

Milé děti,

 

rádi bychom Vás opět srdečně pozvali k účasti ve výtvarné soutěži pro děti a dospívající s diabetem. Letošní ročník soutěže je pro nás výjimečný, protože je to již 10 let, co jsme tuto soutěž zahájili. Za celou tu dobu jste nám posílali krásné obrázky, které udělaly radost nejenom nám ve společnosti Novo Nordisk, ale i dalším lidem, kterým jsme je ukázali v rámci kongresů pediatrů a diabetologů, výstavy v Senátu ČR a malých vernisáží po celé republice. Některé z vašich obrázků se dokonce objevily v edukační publikaci o diabetu „Diaorbis pictus“, kterou z vašich obrázků sestavily paní doktorky MUDr. Brázdová a MUDr. Vávrová. 

 

Těšíme se na další obrázky, které nám pošlete. Téma letošní soutěže je „Diabetes a budoucnost“.

Namalujte nám obrázek, jak si myslíte, že bude váš život s diabetem vypadat v daleké budoucnosti. Popusťte uzdu své fantazii a představte si svět za 20 nebo 40 let, a jak by se v té době mohl léčit diabetes. Mohlo by to být zároveň i vašim přáním, jak byste chtěli, aby vás život s diabetem vypadal když budete “dospěláci“.

Proč se zapojit do výtvarné soutěže?

Výtvarná soutěž dává dětem a mladým lidem příležitost vyjádřit i obtížně vyslovitelné pocity a pomoci ostatním pochopit, jaké je to žít s diabetem.

Soutěž

Soutěž proběhne v těchto kolech:

• Série místních soutěží (dětské tábory) – vítězná díla se posílají do národní soutěže

• Individuální kategorie dle věku - obrázky zasílají jednotlivci do národní soutěže

Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií: 4-7 let, 8–11 let a 12–18 let. Je určena všem dětem a dospívajícím s diabetem. Obrázky přihlášené ve věkové kategorii 8 – 18 let musí doprovázet krátký text o obrázku - pohádku. U věkové kategorie 4–7 let krátký text o uměleckém díle velmi uvítáme!

Zákonný zástupce dítěte vyplní jménem soutěžícího přihlášku. Každá přihlášená obrázek musí být opatřen jménem, adresou a úplnými informacemi včetně názvu kresby. Tyto údaje jsou nutné, aby bylo možné soutěžícího identifikovat a kontaktovat. Novo Nordisk se zavazuje tyto údaje nearchivovat a dále je nepoužívat pro interní účely.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Obrázky můžou být vytvořené různou technikou (na čtvrtku ve formátu A4 nebo A3). 

Posílejte nám je nejpozději do 22. října 2018. Těšíme se na Vaši účast!!!

Obrázky posílejte prosím na adresu: 
Výtvarná soutěž 
Novo Nordisk s.r.o 
Evropská 33c 
160 00, Praha 6

Vítězové národní soutěže budou pozvání na slavnostní předávání cen, které se koná v prosinci v prostorách Písecké brány, Praha 6 – Hradčany.

Soutěž organizujeme ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí v ČR.  

Pravidla soutěže

• Výtvarné dílo přihlášené do soutěže bude vráceno pouze na vyžádání autora nebo jeho zákonného zástupce.

• Soutěž není určena dětem zaměstnanců společnosti Novo Nordisk.

• Účastníci nemusí používat léčivé přípravky společnosti Novo Nordisk.

• Cílem soutěže není v žádném případě reklama a žádné ze zaslaných uměleckých děl nebude použité pro propagaci léčivých přípravků společnosti Novo Nordisk.

MAPA_11/18

 

Všichni máme společný cíl: úspěšnou léčbu vašeho dítěte.
www.diadeti.cz