kluk

Léčba růstovým hormonem

Společnost Novo Nordisk je jedním z celosvětově vůdčích výrobců rekombinantního humánního růstového hormonu (hGH). Humánní růstový hormon se užívá v léčbě dětí a dospělých, u nichž je vlastní tvorba růstového hormonu v důsledku různých onemocnění či poruch nedostatečná.

Společnost Novo Nordisk i nadále pokračuje ve vývoji a výzkumu nových oblastí, kde by mohlo být podání růstového hormonu pro pacienty přínosem. Přínos ke zlepšování kvality života pacientů postižených těmito poruchami vychází z trvalého dialogu se všemi, kdo tyto produkty a služby využívají - ať už jsou to pacienti samotní, nebo jejich lékaři a další zdravotničtí pracovníci.

hGH_14/19


Lecba rustovym hormonem NovoNordisk