Informace o růstovém hormonu

Co je to lidský růstový hormon?

Růstový hormon je bílkovina produkovaná podvěskem mozkovým (hypofýzou). Koluje v krvi a působí na různých místech organismu. Někdy je nazýván též jako somatropin.

Lidský organismus produkuje růstový hormon po celou dobu života. Jak již vyplývá z jeho názvu, je nutný k tomu, aby lidský jedinec dosáhl běžné dospělé výšky, ale hraje rovněž důležitou roli v regulaci metabolismu jak u dětí, tak u dospělých. Nedostatečná produkce růstového hormonu může být důsledkem genetické vady nebo poškození hypofýzy až během života (např. při jejím poškození léčbou mozkového nádoru). V některých případech zůstává příčina nedostatku růstového hormonu neobjasněna.

  Růstový hormon užívaný k léčebným účelům je strukturálně totožný s růstovým hormonem přirozeně produkovaným lidským organismem, a má také stejné účinky. Vzhledem k tomu, že růstový hormon je protein (bílkovina), nelze jej užívat ve formě tablet, neboť by se zcela rozložil již v žaludku, podobně jako kterákoli jiná potrava. Nepronikl by tedy do krevního oběhu a nemohl by nijak terapeuticky působit. Aby se dosáhlo žádoucího účinku, musí být růstový hormon podáván injekční formou pomocí speciálního aplikátoru - pera. V žádném případě se však nejedná o klasickou injekční stříkačku, neboť toto pero spíše připomíná svým vzhledem tužku s velmi tenkou a krátkou jehlou.

U zdravých dětí i dospělých je růstový hormon produkován v průběhu dne i noci v pulsech, z nichž hlavní nastává ve večerním čase. Aby se tento přirozený, fyziologický způsob při léčbě co nejlépe napodobil, podávají se injekce růstového hormonu jedenkrát denně, a to nejlépe večer před spaním. Přesnou dobu podávání vám ovšem individuálně určí váš ošetřující lékař.

Průběh přirozeného vylučování růstového hormonu v průběhu 24 hodin:

hGH_14/19