děti

Onemocnění léčená růstovým hormonem

Kdy a k čemu se užívá substituční léčba humánním růstovým hormonem (hGH)?

Až do poloviny osmdesátých let minulého století byl humánní růstový hormon (hGH) podáván výhradně dětem, u nichž byla snížena nebo porušena vlastní produkce růstového hormonu. V současnosti se spektrum indikací pro podávání hGH dětem i dospělým významně rozšířilo.
 

Podávání hGH u dětí.

Deficit růstového hormonu

K deficitu růstového hormonu dochází v důsledku nedostatečné produkce tohoto hormonu. Bez léčby tak např. chlapec s tímto deficitem může ve věku 18 let dosáhnout výšky přibližně 130 - 140 cm, zatímco za normálních okolností je to v průměru 178 cm. Pokud je však včas zahájena léčba substitucí humánního růstového hormonu, lze dosáhnout výšky v rozmezí normálních hodnot. Musíme mít však na paměti, že výška rodičů zde hraje důležitou roli v predikci tělesné výšky léčeného dítěte.
 

Turnerův syndrom

Turnerův syndrom je způsoben genetickou poruchou, jehož projevem je i malá tělesná výška. Turnerův syndrom postihuje výhradně dívky. Je způsoben defektem jednoho ze dvou chromosomů X. Substituční léčba humánním růstovým hormonem, ať už v monoterapii nebo v kombinaci s látkami steroidní povahy (např. estradiolem) napomáhá u postižených k dosažení normální dospělé výšky.

Chronická ledvinná nedostatečnost

Retardace růstu je častým klinickým projevem progresivních chronických ledvinných onemocnění v dětském věku. Vzhledem k tomu, že stále více takto postižených dětí přežívá díky hemodialýze nebo transplantací ledvin, vystupuje do popředí právě problém malého tělesného vzrůstu. I v těchto případech pomáhá substituční terapie humánním růstovým hormonem k normálnímu tělesnému růstu.


Nitroděložní růstová retardace

U dětí, které přicházejí na svět s nižší než očekávanou porodní váhou a/nebo délkou, je v některých případech diagnostikována retardace nitroděložního vývoje. Tato retardace může být způsobována různými faktory ze strany matky, placenty, samotného dítěte či faktory okolního prostředí. 
Třebaže některé děti narozené s nižší porodní váhou a menší délkou v následujících dvou až třech letech života tuto ztrátu doženou, část z nich zůstává malá po celý život. Také tyto děti mohou profitovat z podávání růstového hormonu. Pro dosažení maximálního účinku je třeba zahájit léčbu v co nejčasnějším věku.
 

Podávání hGH u dospělých

Deficit růstového hormonu

U dospělého člověka reguluje sekrece růstového hormonu celou řadu metabolických procesů. Deficit růstového hormonu u dospělých může být důsledkem nádoru nebo chirurgického výkonu na hypofýze či jejího poškození; může též navazovat na deficienci růstového hormonu z dětství. Deficit růstového hormonu, jehož počátek je až v dospělosti, může být diagnostikován kdykoli v průběhu života. Naopak deficit růstového hormonu s počátkem v dětství může být v některých případech jen přechodný a v dospělosti vymizí. 
U dospělých pacientů s deficitem růstového hormonu může jeho substituce napomoci k opětovnému získání ztracené tělesné hmotnosti, k normalizaci distribuce tělesného tuku, k zvýšení svalové hmoty a ke zvýšení kostní minerální density. Všechny tyto účinky významně přispívají ke kvalitě života.    

hGH_14/19