Právně závazné prohlášení o ochraně soukromí a cookies
– Vaše soukromí na novonordisk.cz

Smyslem této webové stránky je poskytovat informace o naší společnosti, produktech a službách. Toto prohlášení se vztahuje pouze na tyto webové stránky a vysvětluje, jak a proč shromažďujeme informace o jejich uživatelích.

1.    Jaké informace shromažďujeme

Shromažďujeme informace, které nám mohou pomoci zlepšovat naše webové stránky. O některé údaje Vás požádáme přímo, zatímco jiné informace jsou zjišťovány automaticky. Všechny automaticky zjišťované informace jsou ukládány v agregované formě a nelze z nich zjistit identitu konkrétních uživatelů. Příležitostně Vás můžeme požádat o informace, podle kterých je možné Vás identifikovat a které mohou být osobního rázu. Námi shromažďované údaje tak lze rozdělit do dvou kategorií:

a) Agregované statistiky o uživatelích
b) Osobní údaje

Agregované statistiky o uživatelích nikdy nepropojujeme s jejich osobními údaji.
 

Agregované statistiky o uživatelích

Pokud naše stránky navštívíte, automaticky jsou zjišťovány údaje o Vašem počítači, jeho poloze a případně o webové stránce, ze které jste se na naše stránky dostali. Z těchto informací nelze zjistit Vaši identitu. Jsou používány výhradně v agregované formě ke sledování, odkud k nám návštěvníci přichází, co hledají, co na stránce používají a kde stráví nejvíce času.

Automaticky zjišťujeme tyto údaje:

·       Podpora souborů cookies (zda nám dovolíte umístit na Váš počítač soubor cookie)

·       ID návštěvníka (přiřazené pomocí souboru cookie, který na Váš počítač případně umístíme)

·       Reference (např. odkud jste na naši stránku přišli, např. z google.com)

·       Datum a čas Vaší návštěvy

·       Regionální a jazykové nastavení (v které zemi se nacházíte)

·       Operační systém (Windows, OS X, Linux, iOS, Android, apod.)

·       Prohlížeč a jeho verze (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, apod.)

·       Rozlišení obrazovky (1280x1024, 1024x768, atd.)

·       Podpora JavaScript

·       Podpora Java

·       IP adresa (adresa počítače na síti internet)

·       Název stránky, kterou si prohlížíte

·       URL stránky, kterou si prohlížíte

 Osobní údaje

Občas od Vás potřebujeme zjistit i údaje osobnějšího charakteru. Pro vstup do některých částí našich webových stránek je nutná registrace a v této souvislosti Vás můžeme požádat o uvedení některých informací jako např. Váš věk a povolání. Tyto údaje nám pomohou lépe pochopit, proč jste nás navštívili, a dále pro Vás naše stránky zlepšovat.
V případě, že Vás o osobní údaje, ze kterých lze zjistit Vaši totožnost, požádáme, vždy zároveň uvedeme i vysvětlení, proč tyto informace shromažďujeme, jak je shromažďujeme a ukládáme a jak s nimi hodláme nakládat.

2. Jak s informacemi pracujeme

Osobní údaje, z kterých lze zjistit Vaši identitu, budeme používat pouze za účelem uvedeným ve chvíli získání těchto informací. Poté, co bude dokončeno zpracování údajů za uvedeným účelem, Vaše údaje budou smazány a zničeny tak, aby bylo ochráněno Vaše soukromí.

3. Shromažďování citlivých údajů

Citlivé osobní údaje o Vašem zdraví, etnickém původu, náboženském či politickém přesvědčení, apod. na těchto webových stránkách neshromažďujeme ani neukládáme. V ostatních případech, kdy budou jiné typy citlivých osobních údajů získávány, budeme vždy postupovat přísně v souladu s místními platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

4. Ochrana dětí

Ochrana soukromí dětí je velmi důležitá. Společnost Novo Nordisk nehodlá shromažďovat osobní informace o dětech (za dítě se považuje každá osoba mladší 18 let) bez souhlasu jejich rodičů nebo právních zástupců. Děti by bez výslovného souhlasu svých rodičů nebo právních zástupců NEMĚLY společnosti Novo Nordisk své osobní údaje poskytovat.

Budeme se snažit děti upozorňovat, aby nám své údaje neposkytovaly. Pokud již Vaše dítě své osobní údaje poskytlo a přejete si, aby byly tyto informace odstraněny, kontaktujte nás, prosím.

5. Jak Vaše údaje chráníme

Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Tyto údaje nejsou v žádném případě prodávány třetím stranám za jakýmkoli účelem.

6. Kde se údaje zpracovávají?

Všechny získané osobní údaje mohou být mezinárodně sdíleny v rámci globální organizace společnosti Novo Nordisk. Máme zavedena interní pravidla pro adekvátní ochranu údajů bez ohledu na to, kde se v rámci společnosti Novo Nordisk Vaše informace ukládají.  

Další podrobnosti o našem přístupu k ochraně osobních údajů naleznete zde.

7. Sdílení s třetími stranami

Osobní údaje, z kterých lze zjistit identitu uživatelů, nikdy neposkytujeme ani neprodáváme třetím stranám.

Informace obecně sdílíme pouze se smluvními dodavateli služeb a poradci. Ke sdílení údajů ale může dojít i v případě, že je nutné dodržet zákonné povinnosti, ochránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Novo Nordisk, jejích zaměstnanců či jiných osob, nebo v případě, že dojde k prodeji nebo likvidaci některé části našeho podniku nebo majetku. Ve všech těchto případech budou údaje sdíleny v souladu s příslušnými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

8. Práva návštěvníků

Máte právo vědět, zda držíme Vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo do těchto údajů nahlížet a v případě nepřesností požádat o jejich opravu. Dále máte právo vědět, za jakým účelem jsou údaje shromažďovány, případně vznést námitky proti jejich použití společností Novo Nordisk. Chcete-li do svých osobních údajů nahlédnout nebo máte-li v tomto ohledu jakékoli dotazy, kontaktujte nás, prosím.

9. Používání souborů cookies

Cookie je jednoduchý textový soubor, který na Váš počítač nebo mobilní zařízení umisťuje server webové stránky. Obsah tohoto souboru dokáže přečíst pouze server, který ho na zařízení umístil. Soubory cookies se liší podle Vašeho webového prohlížeče. Obsahují anonymní informace, např. jedinečný identifikační kód, název webové stránky a několik dalších čísel. Díky cookies si je webová stránka schopna zapamatovat Vaše preference, např. Vámi preferovaný jazyk.

Společnost Novo Nordisk používá pouze cookies, které jsou nezbytně nutné k tomu, abyste mohli s naší webovou stránkou pracovat a aby na ní fungovaly základní funkce. Soubory cookies ukládají Vaše preference a slouží ke zlepšení funkčnosti našich stránek. Dále cookies používáme ke zlepšování našich stránek tak, aby se Vám s nimi lépe pracovalo.

·       Nezbytně nutné cookies; Soubory cookies, bez kterých nemůžete naši stránku prohlížet a používat její funkce.

·       Funkční cookies; Tento typ souborů cookies zapisuje informace o volbách, které jste na stránce provedli, a pomáhá nám upravovat stránky dle Vašich potřeb.

·       Výkonnostní cookies; Tento typ souborů cookies je na všech webových stránkách společnosti Novo Nordisk používán ke zlepšování stránek pro uživatele. Informace získávané prostřednictvím těchto cookies nám pomáhají pochopit, jak se uživatelé na stránce novonordisk.cz chovají a jak její obsah dále zlepšovat.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z pevného disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni.

10. Právně závazné prohlášení

Účel informací

Obsah webových stránek společnosti Novo Nordisk slouží výhradně pro informativní účely. Na webových stránkách neprezentujeme žádné rady ani doporučení a uživatelé by na jejich základě neměli činit žádné rozhodnutí ani podnikat žádné kroky. Před využitím jakýchkoli zde uvedených informací doporučujeme využít služeb odborných poradců v příslušném oboru. Především nelze žádné ze zde uvedených informací interpretovat jako výzvu nebo nabídku investovat do akcií společnosti Novo Nordisk nebo s nimi obchodovat. Na webových stránkách jsou dále uváděny některé informace o nemocech a jejich léčbě. Tyto informace nepředstavují lékařské doporučení a nemohou nahradit odborný názor odborníků ve zdravotnictví. Máte-li zdravotní problémy, nebo podezření na zdravotní problémy, požádejte o radu svého praktického lékaře nebo jiného kvalifikovaného odborníka.

 

Informace v „daném stavu“

Informace jsou na této webové stránce uváděny v „daném stavu“ a společnost Novo Nordisk neposkytuje žádné záruky ani přímá či nepřímá prohlášení mimo jiné ohledně implicitní záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účely či neporušování konkrétních práv. Společnost Novo Nordisk neposkytuje žádné záruky ani prohlášení co do úplnosti, přesnosti, dochvilnosti, dostupnost, funkčnosti a souladu s příslušnými právními předpisy. Používáním těchto webových stránek akceptujete riziko, že zde uvedené informace mohou být neúplné nebo nepřesné, nebo že nemusí splňovat Vaše potřeby či požadavky.

 

Prohlášení o odpovědnosti

Společnost Novo Nordisk ani její dodavatelé obsahu nenesou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout v souvislosti s Vaším používáním těchto webových stránek či jejich nedostupnosti, nebo z Vašeho využití zde uvedených informací. Společnost Novo Nordisk vylučuje jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, vedlejší, následné, trestní a speciální a další škody, promarněné příležitosti, ušlý zisk a všechny další ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, a to včetně škody a virů, které mohou napadnout Váš počítač či zařízení.

 

Odkazy na jiné stránky

Naše webová stránka uvádí odkazy na jiné stránky, které nemusí být nutně vlastněny nebo kontrolovány společností Novo Nordisk. Upozorňujeme, že neneseme žádnou odpovědnost za nastavení ochrany soukromí na těchto stránkách, ani je nemůžeme nijak ovlivnit. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na informace uvedené na této webové stránce. Silně doporučujeme, aby si uživatelé přečetli prohlášení o ochraně soukromých údajů na všech webových stránkách, které navštěvují a které shromažďují údaje, z kterých lze zjistit totožnost uživatelů.

 

Stránky, které odkazují na Novo Nordisk

Společnost Novo Nordisk nepodporuje webové stránky, které odkazují na naše stránky. Společnost Novo Nordisk nenese odpovědnost za obsah těchto stránek ani za způsob, jak tyto stránky nakládají s informacemi, které se uživatelé rozhodnout těmto stránkám poskytnout.

 

Změny

Společnost Novo Nordisk si vyhrazuje právo kdykoli a výhradně dle vlastního uvážení měnit, upravovat, nahrazovat a mazat obsah těchto webových stránek, omezovat přístup k nim nebo ukončit jejich poskytování.

 

Autorská práva a používání obsahu

Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Novo Nordisk a je chráněn zákony o autorském právu. Na ochranné známky, značky, obchodní jména, loga a produkty uváděné na těchto webových stránkách se vztahuje celosvětová ochrana a nelze je použít bez předchozího písemného souhlasu společnosti Novo Nordisk. Obsah těchto webových stránek si však můžete stahovat pro soukromé, neobchodní účely. Změny či další reprodukce obsahu není dovolena. Obsah není možné žádným jiným způsobem kopírovat či používat.

 

Používání otázek a odpovědí

Všechny Vaše otázky, komentáře, návrhy a další komunikace včetně nápadů, vynálezů, konceptů, technik a know-how, o které se podělíte s touto webovou stránkou či společností Novo Nordisk obecně, ať již elektronicky nebo jakoukoli jinou formou, nejsou považovány za důvěrné informace a stávají se majetkem společnosti Novo Nordisk, se kterým společnost Novo Nordisk může jakkoli neomezeně nakládat za jakýmkoli účelem včetně vývoje, výroby a/nebo prodeje zboží a služeb.

 

Rozhodné právo

Na Váš přístup k této webové stránce a jejímu obsahu a práci s ním se vztahují zákony České republiky a Vaše aktivity podle něj budou i interpretovány.

11. Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy o ochraně soukromí, souborech cookies a našem právně závazném prohlášení, chcete-li nahlédnout do svých osobních údajů, které naše společnost shromažďuje, nebo máte-li jakékoli pochybnosti o způsobu, kterým společnost Novo Nordisk  vaše osobní údaje používá, můžete nás kontaktovat e-mailem.

 

MAPA_17/18