Olivia Aka je zapsána v našem programu Changing Diabetes® in Children, Pobřeží slonoviny

O nás

Zvítězit nad diabetem.

Zvítězit nad diabetem je naší hlavní společenskou odpovědností.

Olivia Aka je zapsána v našem programu Changing Diabetes® in Children, Pobřeží slonoviny

Zvítězit nad diabetem.

Naše strategie společenské odpovědnosti zavádí nové dlouhodobé ambice ve třech oblastech rozhodujících při zlepšování individuálního a veřejného zdraví:

  • prevence vzestupu cukrovky 2. typu a obezity.
  • poskytování přístupu k cenově dostupné péči u zranitelných pacientů v každé zemi.
  • inovace s cílem zlepšit životy.

Dnes má na světě cukrovku každý 11 člověk, což je číslo, ze kterého se usuzuje, že v roce 2045 to bude jeden z devíti, pokud se nic neudělá.

Cukrovka představuje pro zdravotní systémy velkou zátěž, přičemž v zemích, kde působíme, jsme se zavázali spolupracovat se zdravotními institucemi a dalšími partnery na prevenci a léčbě této nemoci.

První kroky naší strategie jak zvítězit nad diabetem.

Každý krok znamená rozdíl, který mění život

Na cukrovku 1. typu by nemělo umřít žádné dítě

Rozšiřujem svůj program Changing Diabetes® in Children tak, aby se jej do roku 2030 mohlo účastnit 100 000 dětí. Náš program již pomohl více než 25 000 dětí s cukrovkou 1. typu žijícím v nízkopříjmových oblastech získat přístup k lékařské péči a život zachraňujícímu léku.

Cenově dostupný lidský inzulin v zemích s nízkými a středními přijmy

V 76 zemích s nízkými a středními příjmy snižujeme maximální ceny lidského inzulinu ze 4 amerických dolarů za injekční lahvičku na 3.  Jde o životně důležité rozšíření našeho závazku zvýšit přístup k inzulinu při posilování našeho úsilí pooskytovat nejzranitelnějším lidem cenově dostupný inzulin.

Zlepšená péče o zranitelné populace

Rozšiřujeme náš program Partnering for Changes s Mezinárodním červeným křížem a Dánským červeným křížem do roku 2023, přičemž jim darujeme 15 milionů dánských korun. Našim společným úsilím tento program pomáhá slkupinám nejzranitelnějších pacientů během humanitárních krizí.

Naše úsilí jak zvítězit nad diabetem

Dav ve městě chodí kolem.

Prevence cukrovky 2. typu v metropolích

Jelikož téměř dvě třetiny všech lidí s cukrovkou žijí ve městech, jsou metropole důležitým místem k řešení problému. Na řešení problému nárůstu cukrovky 2. typu ve městech spolupracujeme s více než 25 metropolemi.

Děti a žena v Indickém Bangalore si sedli.

Poskytování péče dětem s cukrovkou 1. typu

Náš program Changing Diabetes® in Children zajišťuje v zemích s nízkými a středními příjmy péči a život zachraňující inzulin pro děti s cukrovkou 1. typu. Spolupracujeme s partnerskými organizacemi, kdy jsme ve 14 zemích založili 208 klinik.

Schody uvnitř vlakového nádraží

Partnerská spolupráce s UNICEF

Globálně má 40 milionů dětí ve věku do 5 let nadváhu, což mnoho mladých lidí ohrožuje časným nástupem cukrovky 2. typu. Spolupracujeme s organizací UNICEF s cílem pomoci v prevenci nadváhy a obezity u dětí a pomoci podpořit akce, které to změní.