Povinnost zřídit tuto "Veřejně Přístupnou Odbornou Informační Službu - VPOIS" vyplývá z ustanovení § 33 odst. 3 písm. g) odst.1 zákona č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.

ZDE na stránce VPOIS společnosti Novo Nordisk naleznete přehled přípravků s omezenou dostupností (dle rozhodnutí SÚKL). 

ZDE na stránce VPOIS společnosti Novo Nordisk naleznete ke všem registrovaným léčivým přípravkům tyto informace:

Příbalovou informaci (PIL) – určená pro pacienty a širokou veřejnost.

Souhrn údajů o přípravku (SPC) – určený pro odborné pracovníky ve zdravotnictví

Edukační materiály – určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví a rovněž pro pacienty a širokou veřejnost. Edukační materiály, které jsou důležité pro bezpečné používání léčivých přípravků, podrobněji rozvádějí informace uvedené v souhrnu údajů o přípravku a v příbalové informaci. Další informace k bezpečnosti léčivých přípravků lze nalézt na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Aktuální informace ohledně obchodovatelnosti a dostupnosti léčivých přípravků společnosti Novo Nordisk naleznete na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kdy aktuálně dostupné léčivé přípravky jsou zvýrazněny tučně a označeny symbolem 

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Novo Nordisk nás můžete kontaktaktovat na e-mailové adrese infoline@novonordisk.com nebo na telefonním čísle +420 233 089 611.