V naší Novo Nordisk Way klademe důraz na chování zaměstnanců, které je zakotveno v rámci hlavní zásady, že ohledně kvality a obchodní etiky nikdy neděláme kompromisy. Tento postoj podporuje zároveň náš Etický kodex a nově Rámec pro etické obchodní chování, což je naše interní závazná směrnice pro plnění všech globálních a místních požadavků na obchodní etiku.

Klademe důraz na dodržování všech místních a mezinárodních protikorupčních zákonů, zásad, standardů a jiných právních kodexů (včetně kodexů vytvořených pacientskými organizacemi) a zajišťujeme transparentnost ve všech našich interakcích.

Abychom dostáli svému závazku, sledujeme vývoj v oblasti našich léčivých přípravků a neustále o nich poskytujeme aktuální informace zdravotnickým orgánům, vědecké komunitě a zdravotnickým pracovníkům.

Všechny léčivé přípravky společnosti Novo Nordisk dostupné v České republice jsou vydávány pouze na lékařský předpis vystavený zdravotnickými odborníky tak, aby si je mohli pacienti bezpečně vyzvednout z lékárny. Připomínáme, že zdravotničtí odborníci jsou jediní, kteří jsou ze zákona oprávněni předepisovat léčivé přípravky společnosti Novo Nordisk dostupné na českém trhu a distribuované pouze prostřednictvím oprávněných distributorů. Dle české právní úpravy nesmějí být léčivé přípravky vydávané na předpis propagovány široké veřejnosti, ani se s nimi nesmí obchodovat prostřednictvím neautorizovaných prodejních kanálů, neboť u nich není zaručena kvalita, bezpečnost ani účinnost. 

Ve společnosti Novo Nordisk nepropagujeme vůči široké veřejnosti žádné z léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis, a to ani na sociálních sítích. 

Za účelem zajištění správného používání našich léčivých přípravků vám doporučujeme, abyste vždy dodržovali pokyny a rady vašeho ošetřujícího lékaře, léčivé přípravky na předpis vždy vyzvedávali v lékárně, nikoliv si je obstarávali prostřednictvím sociálních sítí či pochybných e-shopů.