V naší Novo Nordisk Way klademe důraz na chování zaměstnanců, které je zakotveno v rámci hlavní zásady, že ohledně kvality a obchodní etiky nikdy neděláme kompromisy. Tento postoj podporuje zároveň náš Etický kodex a nově Rámec pro etické obchodní chování, což je naše interní závazná směrnice pro plnění všech globálních a místních požadavků na obchodní etiku.

Klademe důraz na dodržování všech místních a mezinárodních protikorupčních zákonů, zásad, standardů a jiných právních kodexů (včetně kodexů vytvořených pacientskými organizacemi) a zajišťujeme transparentnost ve všech našich interakcích.