Informace o nežádoucím účinku nám pomáhají zajistit bezpečné používání našich produktů. Pokud máte podezření na nežádoucí účinek týkající se přípravku společnosti Novo Nordisk, doporučujeme vám, abyste nám ho také nahlásili.

Můžete tak učinit zasláním emailu na adresu infoline@novonordisk.com, nebo zavolejte na telefonní číslo +420 233 089 611.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pomocí formuláře na jejich stránkách.

http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl - Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku pro veřejnost

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek - Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku pro profesionály ve zdravotnictví 

Přestože se naše produkty před schválením rozsáhle testují v klinických studiích, nevíme vše o jejich vedlejších účincích, dokud je v průběhu času nepoužívá mnoho lidí.

Společnost Novo Nordisk běžně monitoruje bezpečnost všech svých produktů. Hlášení nežádoucích účinků nám poskytujete důležitou zpětnou vazbu, která nám jednoznačně pomáhá přijmout příslušná opatření a poskytnout lepší pokyny, jak naše produkty používat. 

Jaké informace je třeba poskytnout

V případě hlášení nežádoucího účinku uveďte dle možností následovní informace:

Podrobnosti o produktu

 • Název produktu (obchodní název)
 • K léčbě jakého onemocnění produkt používáte?
 • Jak produkt používáte (dávka, jak často)?
 • Jaké je číslo šarže produktu?
 • Pokud jde o chybu produktu, které části anebo které funkce se chyba týká? Jak k chybě došlo? Máte k dispozici vzorek? 

Podrobnosti o nežádoucím účinku

 • Popis možného nežádoucího účinku, včetně informace, zda jste sez příhody již zotavili?
 • Kdy se vyskytl nežádoucí účinek?
 • Trpíte i jinými nemocemi? 

Podrobné informace o pacientovi (osoba užívající přípravek)

 • Pohlaví
 • Iniciály, věk anebo věková skupina (např. dítě, dospívající, dospělý, starší člověk apod.)
 • Země trvalého pobytu 

Podrobné informace o osobě ohlašující nežádoucí účinek

 • Jméno
 • Kontaktní údaje 

Zpracování osobních údajů vztahujících se k hlášení vedlejšího účinku

Upozorňujeme, že společnost Novo Nordisk vede záznamy informací o reklamacích výrobků a hlášeních o vedlejších účincích pro účely týkající se bezpečnosti pacientů a dodržování platných právních předpisů. Vaše osobní údaje budou zaznamenány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou v globální bezpečnostní databázi Novo Nordisk a bude s nimi zacházeno jako s důvěrnými. Jsme povinni předávat informace o reklamacích výrobků a o vedlejších účincích zdravotnickým orgánům v souladu s platnými právními předpisy.

Úplné informace, jak spol. Novo Nordisk zpracovává osobní údaje, naleznete zde.