Spolupráce s pacientskými organizacemi

Společnost Novo Nordisk dlouhodobě spolupracuje se širokým spektrem pacientských organizací. Účelem této spolupráce je zvyšování informovanosti a povědomí o nemocech, důležitosti včasných diagnóz a správné léčby. Tato spolupráce poskytuje společnosti Novo Nordisk cenný pohled na život pacientů s diabetem, hemofilií nebo jinou diagnózou a přispívá k pochopení toho, jak tyto potíže život pacientů ovlivňují. Na druhé straně, spolupráce s farmaceutickými společnostmi jako je naše, pomáhá zástupcům pacientů podporovat pacienty, jejich rodiny a osoby o ně pečující. Spolupráci provádíme otevřeným a transparentním způsobem, abychom zajistili jak nezávislost a integritu skupin pacientů, tak i naše vlastní vysoké etické standardy. Organizacím pacientů se snažíme poskytovat vyvážené a přesné informace o dostupných léčbách, které jsou v souladu s českou legislativou, a přispívat celou řadou zkušeností, odbornými studiemi a znalostmi, které pomáhají rozšířit aktivity pacientských organizací.

Zveřejňování informací

V souladu s novými směrnicemi pro farmaceutický průmysl v Evropě zpřístupňuje společnost Novo Nordisk informace o spolupráci s pacientskými organizacemi v České republice. Tyto údaje budou každoročně aktualizovány. Detailní informace k jednotlivým projektům jsou k dispozici v naší pobočce a jejich kopie mohou být poskytnuty na vyžádání.

‎Dary poskytnuté pacientským organizacím v roce 2019

170 000,-Kč

Svaz diabetiků ČR, ÚO Plzeň
Podpora edukačních kurzů, rekondičních pobytů, akcí pro vzdělávání společnosti, poradenství

33 000,-Kč

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Podpora organizace zajištění jarních edukačních kurzů

25 000,-Kč

Diaklub Nová Paka z.s.
Edukační diatábor 20.-27.7.2019, Kněžmost u Sobotky

10 000,-Kč

Svaz diabetiků ČR, ÚO Pelhřimov

Edukačně rekondiční pobyt diabetiků, Chlum u Třeboně

10 000,-Kč

Svaz diabetiků ČR, ÚO Pelhřimov

Edukačně rekondiční pobyt diabetiků, Chlum u Třeboně

15 000,-Kč

Občanské sdružení Diacel, z.s.

Edukační diatábor 29.6.-13.7.2019 ve Štědroníně

10 000,-Kč

DiaKar, z.ú.

Podpora akce Barometr pro zdraví

33 000,-Kč

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Podpora a organizační zajištění podz. edukačních kurzů

15 000,-Kč

Svaz diabetiků ČR, ÚO Kolín

Edukačně rekondiční pobyt diabetiků 31.8.-7.9. 2019, Fryšava

15 000,-Kč

Diabetické děti okresu Kladno a Rakovník o.p.s.

Edukační pobyt pro děti s diabetem a jejich rodinné příslušníky v Radostíně nad Oslavou

10 000,-Kč

Svaz diabetiků ČR, ÚO Třebíč

Zdravotní a edukační program pro diabetiky v Třebíči

33 000,-Kč

DIAKTIV Czech republic, z.s.

Podpora XXI. Mezinárodního setkání mladých diabetiků v Luhačovicích

10 000,-Kč

DiaKar, z.s.

Edukačně rekondiční pobyt pro pacienty 13.-15.9. 2019

8 000,-Kč

DIApozitiv, z.s.

Podpora sportovní a edukační akce a poradenské činnosti

30 000,-Kč

Hemojunior, z.s.

Podpora rekondičního tábora pro předškolní děti s hemofilií

130 000,-Kč

Český svaz hemofiliků

Podpora Světového dne hemofilie

15 000,-Kč

Spolek přátel DD a spec. škol

Příspěvek na rehanbilitační péči pro pacienty s poruchami růstu a poškozením páteře