V souladu s novými směrnicemi pro farmaceutický průmysl v Evropě zpřístupňuje společnost Novo Nordisk informace o spolupráci s pacientskými organizacemi v České republice. Tyto údaje budou každoročně aktualizovány. Detailní informace k jednotlivým projektům jsou k dispozici v naší pobočce a jejich kopie mohou být poskytnuty na vyžádání.

Český národní hemofilický program, z.s.
Příspěvek na podporu registrace dat o osobách s hemofilií a jinými závažnými poruchami krevního srážení

Český svaz hemofiliků, z.s.
Příspěvek na podporu přípravy a realizace oslav Světového dne hemofilie 2021

Český svaz hemofiliků, z.s.
Příspěvek na podporu edukačních programů 2021

Diabetické děti okresu Kladno a Rakovník, o.p.s.
Příspěvek na podporu letního edukačního tábora pro diabetické děti

DIACEL Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.
Příspěvek na podporu letního edukačního pobytu pro daibetické děti a děti s celiakií

Diaklub Nová Paka z.s.
Příspěvek na podporu letního edukačního pobytu pro daibetické děti a děti s celiakií

DIAKTIV Czech Republic z.s.
Příspěvek na podporu realizace XXII.Mezinárodního edukačního setkání včetně mladych diabetiků

Generation Europe z.s.
Příspěvek na edukační a rekondiční pobyt pacientů s hemofilií

Hemojunior, z.s.
Příspěvek na podporu edukačních programů

Inzulínek z.s.
Příspěvek na edukační pobyt pro diabetické děti v rekreačním areálu Pod Saumurem v Rajnochovicích a víkendový pobyt pro rodiny s diabetickými dětmi v PEKÁRNY-RALIŠKA na Horní Bečvě

Klub mladých diabetiků, z.s.
Příspěvek na podporu letního edukačního tábora pro diabetické děti

Okamžik, z.ú.
Příspěvek na úhradu části osobních nákladů dobrovolnického centra

PaciMed Praha - poboční spolek VŠTJ Medicina, z.s.
Příspěvek na podporu edukačního projektu "Edukace online 2021"

PaciMed Praha - poboční spolek VŠTJ Medicina, z.s.
Příspěvek na podporu edukačních pohybových aktivit pro pacienty s diabetem

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR
Příspěvek na podporu výtvarné soutěže "Měníme diabetes prostřednictvím umění"