V souladu s novými směrnicemi pro farmaceutický průmysl v Evropě zpřístupňuje společnost Novo Nordisk informace o spolupráci s pacientskými organizacemi v České republice. Tyto údaje budou každoročně aktualizovány. Detailní informace k jednotlivým projektům jsou k dispozici v naší pobočce a jejich kopie mohou být poskytnuty na vyžádání.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
Příspěvek na edukační projekt "Academy of Patient Organisation (APO) na rok 2020

Diabetické děti okresu Kladno a Rakovník, o.p.s.

Příspěvek na letní ozdravně edukační diatábor dětí 

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií, z.s.
Příspěvek na letní ozdravně edukační dia tábor Štědronín 2020

DIApozitiv, z.s.

Příspěvek na edukační diavíkend pro rodiny s diaberickými dětmi a dospělé s diabetem

DIApozitiv, z.s.

Příspěvek na podporu edukačního centra pro pomoc diabetikům

PaciMedPraha, z.s.

Příspěvek na podporu edukačního projektu "Edukace online 2020 , vzdělávání pacientu s diabetem, obezitou a kardiovaskulárním onemocněním

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Plzeň

Příspěvek na  podporu edukačně-rekondičních pobytů diabetiků

Český svaz hemofiliků, z.s.

Příspěvek na zabezpečení služby Home delivery - dovoz léků do domovů hemofiliků po dobu vyhlášeného stavu nouze a s tím související trvání omezení daných nařízením vlády České republiky

Český svaz hemofiliků, z.s.

Příspěvek na podporu edukačních programů, zejména rekondiční pobyt pacientů s hemofilií

Generation Europe z.s.

Příspěvek na edukační a rekondiční pobyt pacientů s hemofilií