Společnost Novo Nordisk s.r.o. (dále jen "Novo Nordisk") je členem Asociace inovativního famaceutického průmyslu (dále jen "AIFP"), a je vázána podmínkami Kodexu AIFP upravujícího zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením (dále jen "Kodex zveřejňování").

V souladu s ustanoveními Kodexu zveřejňování a za účelem zvýšení transparentnosti v rámci daných vztahů má společnost Novo Nordisk povinnost zveřejňovat veškeré platby a ostatní převody hodnot jakéhokoliv druhu poskytnuté přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetí strany zdravotnickému zařízení (HCO), dle definice v Kodexu zveřejňování (např. nemocnici, vzdělávací instituci nebo odborné společnosti) nebo zdravotnickému odborníkovi (HCP), dle definice v Kodexu zveřejňování (např. lékaři).

Novo Nordsik podporuje celoevropskou iniciativu Transparentní spolupráce, která přispívá ke zprůhlednění a objasnění principů spolupráce mezi zdravotnickými odborníky a farmaceutickými společnostmi. Soustavně věnuje úsilí, aby veškeré aktivity byly v souladu s etickými standardy společnosti, transparentní a v souladu s platnou legislativou.

V souladu s kodexem zveřejnění odst. 3.05 zveřejňujeme náš Metodický pokyn použitý při reportu za rok 2023.

 

Česká verze: EFPIA Disclosure Methodology CZ

Anglická verze: EFPIA Disclosure Methodology EN

 

Zveřejněná data za rok 2023 jsou publikována na webu AIFP: www.aifp.cz