Horkou linku pro dodržování předpisů vlastní a monitoruje výbor pro audit, který je   součástí představenstvaspolečnosti Novo Nordisk .

Pokud jste zaměstnancem společnosti Novo Nordisk, doporučujeme vám, abyste prostřednictvím místního vedení, místního právního pracovníka nebo personálního personálu. Pokud to není možnost, můžete použít níže uvedené možnosti.

Záležitosti týkající se obchodní etiky, účetních otázek a podvodů, Novo nordisku, potenciální narušení bezpečnosti osobních údajů, kvalita nebo záležitosti, které zahrnují právní rizika a/nebo jiná závažná rizika pro Společnost Nordisk by měla být oznámena na horkou linku pro dodržování předpisů. Můžete najít příklady, které se týkají níže uvedených zpráv.

Vezměte prosím na vědomí, že horká linka pro dodržování předpisů by neměla být oznamování stížností zákazníků, nežádoucích účinků nebo padělaných výrobky. Laskavě použijte odkazy v levém menu pro hlášení těchto obav.

  • Pochybení nebo porušení zásad obchodní etiky a společnosti Novo Nordisk nebo třetími stranami zastupujícími Nordisk.

Příklady zahrnují nesprávné prodejní a marketingové činnosti, poskytování nebo přijímání nesprávných výhody, nevhodný odběr vzorků výrobků, nesprávné vztahy se zákazníky nebo třetími stranami a nevhodné interakce pacientů.

  • Závažné porušení způsobu novo nordisku v souvislosti řízení, chování nebo chování podniku.

Mezi příklady patří závažné nespravedlivé zacházení se zaměstnancem, širší řízení nevhodného chování nebo odvetných opatření.

  • Obavy týkající se sporného účetnictví, interního kontroly, audity a finančního výkaznictví nebo úmyslné jednání neoprávněně požívejte neoprávněných dávek, jako jsou peníze, majetek nebo služby.

Mezi příklady patří podvodné účetní závěrky, nedostatečné vnitřní kontroly, doklady padělání a zneužití majetku NN nebo krádeže.

  • Obavy z kvality, které mají dopad na výrobky nebo gxp související procesy, které nejsou řešeny v pravidelných kvalitativních systému řízení.
  • Potenciální narušení bezpečnosti osobních údajů. Jakékoliv úmyslný nebo náhodný přístup k, zveřejnění, zničení, nebo změnu osobních údajů bez povolení.
  • Významná porušení v souvislosti s antimonopolním nebo spravedlivým obchodováním, špionáže nebo sabotáže a narušení bezpečnosti informací.

Obavy je možné nahlásit na horkou linku compliance prostřednictvím telefonicky nebo online.

Horkou linku pro dodržování předpisů provozuje třetí strana a hlásí strana si může vybrat, že je anonymní. Podporujeme však všechny reportéry, aby se identifikovali, abychom mohli lépe vyšetřovat a udržovat kontakt s reportérem během vyšetřování.

Další pokyny a příslušná telefonní čísla naleznete na Portál pro hlášení horké linky pro dodržování předpisů

Je možné vybrat mezi více jazyků v pravém horním rohu rohu při otevírání propojení. Při nahlašování případu telefonicky očekávejte mírnou čekací dobu, než bude agent k dispozici váš hovor.

Horká linka pro dodržování předpisů portál pro podávání zpráv

Portál pro hlášení hotline pro dodržování předpisů – Írán (Použijte prosím tento odkaz, pokud se nacházíte v Íránu)

Když případ nahlásíte telefonicky nebo online, obdržíte jedinečnou a budete požádáni o vytvoření souvisejícího hesla.

Pomocí těchto informací můžete zkontrolovat stav vašeho případu, zkontrolujte, zda máte nějaké dotazy k vaší zprávě, a uveďte další informace.

Netolerujeme diskriminaci nebo odvetná opatření vůči osobám, které v dobré víře podat zprávu nebo se účastnit vyšetřování. Pokud domníváte se, že jste byli odvetně odvetná opatření za oznámení nebo účasti na vyšetřování, měli byste se okamžitě obrátit na Linka pro dodržování předpisů. Všechny tyto zprávy budou prošetřeny důvěrně.

Hotline compliance se nachází v Kodani v Dánsku. Je vhodné, aby s výhradou dánských a evropských omezení týkajících se takové zprávy.