Máte-li obavu, že došlo k možnému porušení právních předpisů nebo vnitřních pravidel, je správné, když se se svou obavou obrátíte na příslušné lidi.

K Vašemu hlášení pokračujte zde:

Nesprávné postupy týkající se obchodní etiky, jimiž může být střet zájmů, korupce včetně poskytování úplatků nebo úhrada plateb, poskytování neetických darů, dárků a zábavy obchodním partnerům, státním zaměstnancům nebo zdravotnickým odborníkům ze strany zaměstnanců firmy Novo Nordisk nebo třetích stran jednajících jménem společnosti Novo Nordisk, porušování lidských práv nebo ochrany soukromí a osobních údajů.

Účetní problémy a podvod, jako je krádež a zpronevěra majetku a fondů společnosti Novo Nordisk, podvody v součinnosti s dodavateli, přijímání úplatků, účetní manipulace, porušování interních účetních kontrol a záležitostí auditu.

Nesprávné postupy týkající se kvality mající dopad na procesy související se správnými praxemi, které nejsou řešeny standardním systémem řízení kvality.

Porušování soutěžněprávních předpisů  a právních předpisů upravující poctivé obchodní vztahy, jež mohou souviset se zneužitím dominantního postavení na trhu.

Porušování zákonů na ochranu životního prostředí, jako je případná nezákonná likvidace odpadů.

Ombudsman
Jednotlivými případy týkajícími se nespravedlivého zacházení s jednotlivým zaměstnancem se ve většině případů bude zabývat Ombudsman nespadající pod vyšetřovací proces a systém oznamovatelů nekalých praktik. Případy můžete Ombudsmanovi hlásit zde.

Co se na Compliance Hotline nehlásí
Kdykoli budete mít podezření na nesprávné jednání, doporučujeme, abyste jej ohlásili. Systém ohlašování byste nicméně neměli používat k falešným obviněním nebo k šíření nepodložených fám. 

Ať již uvedete své jméno nebo se rozhodnete zůstat v anonymitě, společnost Novo Nordisk vám svědomitě zajistí dosažitelnou ochranu a to, že vaše identita nebude odhalena.

Pokud se nám identifikujete, zvýší se tím naše schopnost hlášení prošetřit a udržet kontakt k získání dalších informací a poskytovat vám během vyšetřování zpětnou vazbu a chránit vás proti potenciální odvetě.

Vaše jméno a identita budou uchovávány v utajení a obecně nebudou sdíleny s osobami mimo vyšetřovací team. Pokud bude sdílení vaší identity za daných podmínek nezbytné, vyžádáme si k tomu váš souhlas, ledaže by bylo specificky povoleno se na vás neobracet.

Společnost Novo Nordisk nebude tolerovat diskriminaci ani odvetu proti ohlašujícím osobám nebo osobám a společnostem, které napomáhají při tvorbě hlášení, které v dobré víře učiní hlášení, ani proti osobám účastnícím se vyšetřování. Odvetou jsou nepříznivé kroky nebo hodnověrné hrozby nepříznivými kroky proti zaměstnanci, který v dobré víře učiní hlášení nebo se bude účastnit vyšetřování, prostě proto, že tak učinil.

Osobní údaje
Hlášení obdržená prostřednictvím Horké linky dodržování pravidel mohou obsahovat osobní údaje. Novo Nordisk bude osobní údaje zpracovávat v souladu s dánskými pravidly ochrany osobních údajů. 

Pro více informací, klikněte zde.