Toto oznámení vysvětluje, jak zpracováváme (např. shromažďování, používání, sdílet) vaše osobní údaje, když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na Kontaktujte nás. Veškeré osobní údaje o vás budeme zpracovávat v souladu s tímto oznámení a s platnými právními předpisy.

Společnost odpovědná za zpracování vašich osobních údajů je:

Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 Bagsværd Dánsko
Společnost číslo: 24256790
E-mail: Napište nám zde
Tel: +45 4444 8888


Vždy se můžete obrátit na Novo Nordisk A/S nebo Novo Nordisk Data Privacy Officer ve společnosti privacy@novonordisk.com otázky nebo obavy ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje. Pokud tak učiníte nechcete, aby společnost Novo Nordisk používala vaše osobní údaje, nebudeme reagovat na vaši žádost.

 • Kontaktní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail adresa)
 • Údaje týkající se vašeho zdraví

Ze zákona můžeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud:

 • dali jste nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Ve formuláři Kontaktujte nás musíte toto oznámení přijmout, abyste mohli podat žádost.
 • Zpracování může být nezbytné pro naše splnění zákonné povinnosti v závislosti na typu údajů, které poskytnete

 • Orgány veřejné moci
 • Dodavatelé nebo prodejci, kteří pomáhají naší společnosti (např. zákaznické služby, konzultanti, poskytovatelé IT služeb, finanční instituce, advokátní kanceláře)

Úroveň ochrany údajů v některých zemích mimo EHP neodpovídá úrovni ochrany osobních údajů, které jsou v současné době uplatňovány a uplatňovány v rámci EHP.

Proto používáme následující záruky, jak to vyžaduje zákon, k ochraně vašich osobních údajů v případě takových přenosů:

 • Převod se týká subjektu Novo Nordisk, na který se vztahují závazná podniková pravidla společnosti Novo Nordisk, kterájsou k dispozici zde .
 • Komise EU má za to, že cílové země mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů
 • Uzavřeli jsme standardní smluvní doložky pro přenos osobních údajů do třetích zemí. Kopii doložek můžete získat tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v horní části této stránky;
 • Rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí pro převody na společnosti a organizace se sídlem na ochranu soukromí s certifikací štítu na ochranu soukromí a s usa. Další informace a seznam společností a organizací certifikovaných štítem na ochranu soukromí jsou k dispozici na adrese https://www.privacyshield.gov/welcome

 • Můžete získat přehled o tom, jaké osobní údaje o vás máme
 • Kopii svých osobních údajů můžete získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • Můžete získat aktualizaci nebo opravu svých osobních údajů
 • Své osobní údaje můžete nechat vymazat nebo zničit
 • Můžete nás nechat zastavit nebo omezit zpracování vašich osobních údajů
 • Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů (viz oddíl 5), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Vaše odstoupení nebude mít vliv na zákonnost zpracování provedeného před tím, než jste svůj souhlas odvolali.
 • Stížnost ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete podat úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podle platných právních předpisů mohou být tato práva omezena v závislosti na konkrétních okolnostech zpracování. Máte-li dotazy nebo požadavky týkající se těchto práv, kontaktujte nás.