Kariéra, která vám změní život

Zahájení kariéry ve společnosti Novo Nordisk neznamená jen získání nové práce. Je příležitostí zlepšit životy milionů lidí se závažným chronickým onemocněním.

Ať už se budete podílet na poskytování inzulinu pacientům po celém světě, nebo na uskutečňování dalších průlomových objevů v některém za našich špičkových výzkumných středisek, spolupráce s námi váš život skutečně změní.

Jsme hrdá společnost působící v oblasti přírodních věd, jejímž posláním je zajistit, aby lidé s chronikými onemocněními mohli žít plnohodnotný život. Spoléhají na nás miliony lidí.

Jsme inspirováni životem ve všech jeho podobách, vzestupech a pádech, příležitostech a výzvách. Počínaje našimi kolegy v laboratořích, kteří pracují na průlomových způsobech léčby, které změní lidský život, po kolegy, pro něž je jádrem našich procesů udržitelnost a kteří pracují na prodloužení života naší planety, je toto poslání ke zlepšení života jádrem každého našeho kroku.

Změna je konstanta - změna životního stylu, změna v technologii, změna je všude. Ve společnosti Novo Nordisk na změnu nečekáme. Řídíme ji.

Jsme dynamická společnost v ještě dynamičtějším odvětví a víme, že to, díky čemu jsme tam, kde jsme dnes, není nutně tím, kde dnes, není nutně tím, co zajistí náš úspěch v budoucnosti.

Proto se neustále snažíme zlepšovat způsob, jakým pracujeme, a životy pacientů, kterým sloužíme, a vytváříme inovativní řešení, která odpovídají způsobu, jakým lidé chtějí žít. Abychom toho dosáhli, přijímáme ducha otevřenosti a experimentování a usilujeme o znamenité výkony,  aniž bychom se upínali k dokonalosti.

Vážíme si našich zaměstnanců pro jedinečné dovednosti, vzdělání a perspektivy, které nám přinášejí. Neustále pracujeme na tom, abychom našim lidem pomohli dosáhnout nejlepších výkonů tím, že jim nabízíme příležitosti k rozvoji a vytváříme prostředí mobility v rámci společnosti. Snažíme se nabídnout co nejlepší pracovní podmínky.

Je pro nás velmi důležité, aby se každý náš spolupracovník cítil oceňován jako zaměstnanec a jako osobnost. Všichni bychom měli mít příležitost konat rychle, činit rozhodnutí a být aktivní.

V naší společnosti ten rozdíl poznáte od samého začátku. Pocit inspirace, který pochází ze sdíleného přesvědčení o pozitivní změně pro lidi, rodiny a komunity všucde, kde se nacházejí, přičemž jde o kolektivní úsilí. Spoléháme na společný potenciál a spolupráci našich více než 64 000 zaměstnanců.

Ve výše uvedeném videu se seznámíte s Marií Dartingovou, jednou z našich vědeckých pracovnic, a uslyšíte více o její práci jako vědecké pracovnice v oblasti lékových forem, jejích perspektivách ohledně vývojových plánů a pocitu, že její práce ovlivňuje životy lidí s chronickým onemocněním.

Byli jsme založeni v roce 1923 a dnes jsme globální farmaceutickou společností se sídlem poblíž Kodaně.

Naším cílem je být vedoucí hybnou silou změn, díky kterým zvítězíme nad cukrovku a nad dalšími závažnými chronickými onemocněními, jako je obezita a vzácné poruchy krve a endokrinní poruchy. Činíme tak průkopnickými vědeckými objevy, rozšiřováním dostupnosti našich léčiv a prací na prevenci a konečném vyléčení cukrovky.

S téměř 100 lety zkušeností, jedním z nejširších portfolií přípravků k léčbě cukrovky mezi farmaceutickými firmami a řadou oceňovaných vyvíjených inovativních přípravků je náš úspěch postaven na hodnotách naší společnosti –  Novo Nordisk Way.

Zjistěte o nás více.