Environmentální výzvy nikdy nebyly kritičtější nebo naléhavější než dnes.

Rostoucí spotřeba, industrializace a urbanizace neohrožují pouze životní prostředí, ale také zdraví lidí na celém světě.

Každý rok spotřebováváme k výrobě léčiv miliardy litrů vody a velká množství energie a zdrojů. Naše emise CO2 nadále rostou, zvláště při dopravě.

Lidem, kteří je potřebují distribuujeme stovky milionů injekční lahviček a injekčních per – přičemž potřeba našich život zachraňujících terapií roste. Naše přípravky se vyrábějí z vysoce kvalitních materiálů, ale po použití většina z nich končí na skládce.

To nás staví před největší environmentální problémy: změna klimatu, nedostatek vody a zdrojů, znečištění a plastové odpady.

S cílem být vedoucí silou a předvojem změn jsme k řešení těchto problémů přijali výrazný a široký celofiremní přístup.

Přijali jsme novou environmentální strategii s aspirací dosáhnout nulového dopadu na životní prostředí.

Naše strategie je pro nás výzvou k hledání nových způsobů navrhování přípravků tak, aby mohly být recyklovány nebo použity znova, k restrukturalizaci našich obchodních aktivit s cílem minimalizovat spotřebu a odpady a pracovat se dodavateli, aby náš cíl sdíleli.

K nulovému dopadu na životní prostředí již přijímáme první kroky. Nicméně stále hledáme nové cesty k tomu, abychom dělali více. Máme za to, že odpovědi přijdou s tím, jak upravíme své obchodní aktivity směrem recyklaci, která udrží naše přípravky a materiály v užívání.

Metropole jsou příležitostí, jak zvítězit jak v boji s klimatickou změnou, tak s cukrovkou 2. typu. Oba problémy mají stejný vzor lidského chování, jež exacerbuje globální oteplování a vzestup počtů nemocných.

My dnes spolupracujeme s partnery ve 25 metropolích na celém světě s cílem pokročit v prevenci nemoci prostřednictvím vzdělávání a místních intervencí.

Tato partnerství jsou součástí našeho programu Cities Changing Diabetes (Metropole měnící cukrovku). Od roku 2015 je tento program samostatným sociálním hnutím, které mobilizuje mnohočetné účastníky v úsilí bojovat s narůstajícími problémy cukrovky 2. typu a budovat zdravější prostředí.

Zjistěte více o tom, jak zlepšujeme zdraví a pocit pohody ve městech.