Existuje mnoho důvodů, proč jsou po desetiletí chronická onemocnění, jako je cukrovka 2. typu a obezita, na vzestupu. Některé jsou důsledkem rizikových faktorů, jimž nelze zabránit, jako jsou genetické faktory a prostá skutečnost, že lidé žijí déle.

Pokud bychom proti tomuto vzestupu nic nedělali, vedlo by to pouze k většímu lidskému utrpení a vyšším nákladům na zdravotní péči. Našimi zákazníky jsou zdravotnické systémy a lidé používající naše terapie. Pokud bychom proti chronickým onemocnění nedělali nic, neostávali bychom hodnotám naší společnosti, ani bychom nebyli schopni zachovat udržitelné obchodní aktivity.

Nicméně existují oblasti, kde prevence může mít pozitivní efekt. Narůstající urbanizace, socioekonomická nerovnost, méně aktivní životní styly a horší strava.

Často v kombinaci, toto jsou hlavní důvody, proč je stále většího počtu lidí diagnostikována cukrovka 2. typu a obezita.

Tuto křivku nárůstu cukrovky 2. typu a obezity chceme zlomit. To bude prevenci nepochybně vyžadovat.

Čtěte dál a podívejte se, jak na prevenci chronických onemocnění pracujeme.

Dva ze tří lidí s cukrovkou 2. typu žijí ve městech. Způsob, jakým jsou městské oblasti navrhovány, stavěny a provozovány, mění styl našeho života a v některých případech zvyšuje naši náchylnost k cukrovce 2. typu.

Spolu s University College London (stránky v angličtině) a Steno Diabetes Center Copenhagen  (stránky v angličtině) razíme pojem „městská cukrovka“ jako způsob zaměření se na rizikové faktory dané městským prostředím. Společně jsme založili globální partnerství nazývané Cities Changing Diabetes (Metropole měnící cukrovku).

Ve více než 40 metropolích na celém světě upozorňujeme na cukrovku 2. typu jako na zásadní zdravotní problém v metropolích. Spolupracujeme s více než 150 partnery na zlepšování výzkumu a informačních kampaních s cílem navrhnout intervence, které by měly na nemoc smysluplné dopady.

Chcete-li zjistit více o boji proti městské cukrovce, navštivte webové stránky Cities Changing Diabetes (stránky v angličtině).

Globálně trpí nadváhou 40 milionů dětí ve věku do 5 let, což je ohrožuje rizikem časného nástupu cukrovky 2. typu a je silným prediktorem obezity v dospělosti.

Mohou rovněž mít problémy s prospíváním a dosahováním plného potenciálu. Nadváha může přispívat ke stigmatizaci, horší socializaci a emočním problémům a v některých případech k horším školním výsledkům.

S organizací UNICEF (stránky v angličtině)  spolupracujeme na prevenci dětské nadváhy a obezity. Začínali jsme v Mexiku a Kolumbii, nicméně s širším regionálním a globálním dosahem a dopady naše partnerství míří k „posunu narativu“ pokud jde o prevenci nadváhy a obezity směrem od hlediska individuální odpovědnosti k potřebě řešení prostředí, které obezitu usnadňuje.

Máme za to, že by každé dítě mělo mít možnost vyrůstat v měnícím se světě a mít možnost naplnit své možnosti.

Navštivte webové stránky UNICEF, kde uvidíte, co se dělá ke zlepšení stavu dětí ve světě (stránky v angličtině).