Nikdy dříve nebyly environmentální výzvy tak významné a naléhavé jako dnes. Proto jsme si dali závazek, že nejpozději do roku 2045 dosáhneme nulových čistých emisí napříč celým naším hodnotovým řetězcem.

Rostoucí spotřeba, industrializace a urbanizace ohrožují nejenom udržitelnost prostředí, v němž žijeme, ale také zdraví lidí na celém světě.

Každoročně používáme miliardy litrů vody a velké množství energie a zdrojů na výrobu léčiv. Distribuujeme stovky milionů injekčních lahviček a injekčních per lidem, kteří je potřebují, a i když jsou naše výrobky vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, většina z nich po použití skončí na skládce.

To nás staví před některé z nejzásadnějších environmentálních problémů: klimatická změna, nedostatek vody a zdrojů, znečištění a plastové odpady. Naše emise CO2 stále rostou, především v dopravě. S tím, jak se blíží rok 2045, jsme si stanovili dílčí cíl dosáhnout nulových emisí CO2 v provozu a dopravě do roku 2030 – to je důležitý milník v plnění našeho vyššího závazku nulových čistých emisí.

Abychom dokázali ukazovat směr a být v popředí změn, přijali jsme odvážný, obšírný, celopodnikový přístup k řešení environmentálních otázek – se snahou dosáhnout v konečném důsledku nulového dopadu na životní prostředí.

Naše strategie je pro nás výzvou k hledání nových způsobů navrhování přípravků tak, aby mohly být recyklovány nebo použity znova, k restrukturalizaci našich obchodních aktivit s cílem minimalizovat spotřebu a odpady a pracovat se dodavateli, aby náš cíl sdíleli.

K nulovému dopadu na životní prostředí již přijímáme první kroky. Nicméně stále hledáme nové cesty k tomu, abychom dělali více. Máme za to, že odpovědi přijdou s tím, jak upravíme své obchodní aktivity směrem recyklaci, která udrží naše přípravky a materiály v užívání.

Metropole jsou příležitostí, jak zvítězit jak v boji s klimatickou změnou, tak s cukrovkou 2. typu. Oba problémy mají stejný vzor lidského chování, jež exacerbuje globální oteplování a vzestup počtů nemocných.

My dnes spolupracujeme s partnery ve 25 metropolích na celém světě s cílem pokročit v prevenci nemoci prostřednictvím vzdělávání a místních intervencí.

Tato partnerství jsou součástí našeho programu Cities for Better Health (Metropole měnící cukrovku). Od roku 2015 je tento program samostatným sociálním hnutím, které mobilizuje mnohočetné účastníky v úsilí bojovat s narůstajícími problémy cukrovky 2. typu a budovat zdravější prostředí.

Zjistěte více o tom, jak zlepšujeme zdraví a pocit pohody ve městech.