Proč tolik lidí nemá přístup ke zdravotní péči?

Miliony lidí s cukrovkou a vzácnými poruchami krve se nemohou dostat k život zachraňujícím léčivům, která potřebují. V některých případech jsou léčiva příliš drahá nebo návštěva lékaře či vyzvednutí léku na předpis vyžaduje dlouhou cestu a znamená ztrátu výdělku.

V extrémních situacích není žádný lékař nebo klinika, jež by bylo možno navštívit, nebo v lékárně není potřebný lék.

Je neúprosnou realitou, že dnes se léčí jen část pacientů – a tuto mezeru potřebujeme uzavřít, aby se lidé dostali k lékům, které vyrábíme, a k péči, kterou potřebují.

Překážky jsou složité a mezi jednotlivými zeměmi se liší, ale ze zkušeností víme, že změna je možná.

Naší ambicí je zpřístupnit léčiva, která máme k dispozici, co největšímu počtu lidí s cukrovkou, vzácnými onemocněními krve a vzácnými endokrinními poruchami, přičemž se vypořádáme s různými úrovněmi schopností za léčiva platit.

I když určité omezené veřejné zdravotní údaje o dětech s cukrovkou 1. typu existují, je nesnesitelnou pravdou, že pouze nemnohé z nich žijí dost dlouho na to, aby se v mnoha nejchudších zemích světa dostaly do registrů.

Na 208 klinikách ve 14 zemích s nízkými a středními příjmy zajišťuje pro děti s cukrovkou 1. typu náš program Changing Diabetes® in Children lékařskou péči a život zachraňující inzulin. Dnes tento program poskytuje lékařskou péči, inzulin a dodávky pro více než 26 000 dětí. Naší příští ambicí je tento program rozšířit tak, aby se jej v roce 2030 mohlo účastnit 100 000 dětí.

Ve výše uvedeném videu se seznámíte Bilguissou z Guinee, která je mezi dětmi s cukrovkou 1. typu takovou superstar. Bilguissa patří v Guinei mezi novou generaci dětí a mladých dospělých s cukrovkou 1. typu. S podporou lékařů a sester na dětské klinice, kde se účastní našeho programu Changing Diabetes® in Children, je hloubavým vůdcem plným naděje, schopným dobře zvládat svou cukrovku a vést a inspirovat své mladší spolupacienty.

Zjistit více o našem programu Changing Diabetes® in Children (anglicky)

V zemích s nízkými a středními příjmy se zvláště zaměřujeme na nejzranitelnější diabetiky. Ve více než dvou třetinách zemí, kde fungujeme, jsme zavedli programy zlepšující cenovou dostupnost a přístup k léčivům, abychom pomohli potřebným pacientům.

Tyto programy jsou ustaveny k řešení závažných otázek, jako:

Jak podnítíme více pacientů k účasti v programech zlepšujících cenovou dostupnost?

Jak navrhnout inzuliny, které nevyžadují chlazení, a proto se mohou dopravovat na delší vzdálenosti? Jak můžeme zjednodušit zásobovací řetězce ke snížení ceny?

Na těchto otázkách pracujeme se silným odhodláním zpřístupnit inzulin všem. Čtěte dále a zjistěte více o našem závazku zajistit cenově dostupnou léčbu a přístup k péči o cukrovku.

Učinili jsme závazek v příštích letech pokračovat v poskytování inzulinu za nízké ceny v našem portfoliu přípravků a vyrábět a zpřístupňovat lidský inzulin. To je náš Závazek zpřístupnit inzulin.

Pomocí naší strategie Zvítězit nad diabetem snižujeme pro země s nízkými a středními příjmy maximální ceny a současně pracujeme na rozšíření programů cenové dostupnosti ve Spojených státech a všude jinde ve světě.

Cenově dostupný inzulin v zemích s nízkými a středními příjmy

V roce 2001 jsme uvedli na trh průlomovou politiku snížení nákladů na lidský inzulin v zemích s nejvíce omezenými zdroji. Dnes se tato naše politika uplatňuje v celkem 76 zemích, kde žije třetina světové populace lidí s cukrovkou, a rovněž u vybraných humanitárních organizací.

Náš závazek stojí na následujících zásadách:

  • Nadále budeme celosvětově hlavním dodavatelem lidského inzulinu za nízké ceny.
  • Na mnoho následujících let zajistíme poskytování lidského inzulinu za nízké ceny v nejchudších zemích světa, včetně nejméně rozvinutých zemí, jak jsou definovány OSN, dalších zemích s nízkými příjmy, jak jsou definovány Světovou bankou, a v zemích se středními příjmy, kde velké nízkopříjmové komunity nemají dostatečný přístup ke zdravotnickým službám, i pro vybrané humanitární organizace s globálním působením.
  • U lidského inzulinu zajistíme cenový strop ve vši 3 amerických dolarů za injekční lahvičku.
  • Vypořádáme se s výzvami při distribuci inzulinu a při zajišťování capacity zdravotnických služeb, jež často brání tomu, aby se inzulin za nízké ceny dostal k nejzranitelnějším lidem.

Součástí příspěvku společnosti Novo Nordisk k usnadňování přístupu k péči je náš pokračující dlouhodobý finanční závazek vůči World Diabetes Foundation.

World Diabetes Foundation byla založena společností Novo Nordisk v roce 2002 jako nezávislý svěřenský fond zaměřený na prevenci a léčbu cukrovky v rozvojových zemích. Tato nadace podporuje udržitelné partnerství a působí jako katalyzátor pomáhající ostatním vyvíjet větší úsilí.

Náš současný závazek vůči nadaci je 1,69 miliardy dánských korun (277 milionů amerických dolarů), a to na období do roku 2024.

Zjistit více o World Diabetes Foundation (anglicky).

V některých zemích mohou být lidé s hemofilií v situaci, kdy nejsou oprávněni uchovávat své léky na hemofilii doma. Například při krizi vyvolané v souvislosti s onemocněním COVID-19 jim nebylo umožněno navšívit nemocnici, aby mohli být ošetřeni.

Pokud lidé se vzácnými onemocněními krve čelí takovým situacím, spolupracujeme se zdravotnickými úřady a partnerskými organizacemi s cílem poskytnout finanční podporu k zajištění léčiv a poskytnutí péče v domácím prostředí.

K zajištění jasného a transparentního vztahu jsou naše iniciativy navrhovány v dialogu s tvorci politiky s cílem podpořit služby související se školením pacientů, dodáváním a uchováváním léčiv.

Přečtěte si více o naší nadaci pomáhající lidem s hemofilií získat přístup k péči.

Novo Nordisk Haemophilia Foundation je granty poskytující, nezisková organizace, která usiluje o zlepšení dostupnosti péče pro lidi s hemofilií a souvisejícími krvácivými poruchami v rozvojových a nastupujících zemích.

Hemofilie je dědičná krvácivá porucha postihující jednoho z 10 000 lidí. Jelikož tři ze čtyř lidí s hemofilií žijí v rozvojovém světě, existuje naléhavá potřeba zajistit, aby měli přístup k diagnóze a odpovídající péči.

Zjistit více o  Novo Nordisk Haemophilia Foundation (anglicky).