Naše strategie společenské odpovědnosti zavádí nové dlouhodobé ambice ve třech oblastech rozhodujících při zlepšování individuálního a veřejného zdraví:

  • prevence vzestupu cukrovky 2. typu a obezity.
  • poskytování přístupu k cenově dostupné péči u zranitelných pacientů v každé zemi.
  • inovace s cílem zlepšit životy.

Dnes má na světě cukrovku každý 11 člověk, což je číslo, ze kterého se usuzuje, že v roce 2045 to bude jeden z devíti, pokud se nic neudělá.

Cukrovka představuje pro zdravotní systémy velkou zátěž, přičemž v zemích, kde působíme, jsme se zavázali spolupracovat se zdravotními institucemi a dalšími partnery na prevenci a léčbě této nemoci.

Na cukrovku 1. typu by nemělo umřít žádné dítě

Rozšiřujem svůj program Changing Diabetes® in Children tak, aby se jej do roku 2030 mohlo účastnit 100 000 dětí. Náš program již pomohl více než 25 000 dětí s cukrovkou 1. typu žijícím v nízkopříjmových oblastech získat přístup k lékařské péči a život zachraňujícímu léku.

Cenově dostupný lidský inzulin v zemích s nízkými a středními přijmy

V 76 zemích s nízkými a středními příjmy snižujeme maximální ceny lidského inzulinu ze 4 amerických dolarů za injekční lahvičku na 3.  Jde o životně důležité rozšíření našeho závazku zvýšit přístup k inzulinu při posilování našeho úsilí pooskytovat nejzranitelnějším lidem cenově dostupný inzulin.

Zlepšená péče o zranitelné populace

Rozšiřujeme náš program Partnering for Changes s Mezinárodním červeným křížem a Dánským červeným křížem do roku 2023, přičemž jim darujeme 15 milionů dánských korun. Našim společným úsilím tento program pomáhá slkupinám nejzranitelnějších pacientů během humanitárních krizí.