Výzkum, vývoj a výroba

Již téměř 100 let převádíme nenaplněné lékařské potřeby lidí se závažnými chronickými nemocemi do inovativních léčiv a lékových forem, jako jsou naše inzulinová pera.

Naše dnešní terapie přinášejí prospěch milionům lidí s cukrovkou, obezitou a vzácnými onemocněními krve nebo endokrinními onemocněními.

V našich laboratořích objevujeme a ve výrobních prostorách vyvíjíme inovativní biologická léčiva, která přinášíme pacientům po celém světě.

Zaměřujeme se na závažná chronická onemocnění, která postihují stovky milionů lidí a patří mezi nejnaléhavější globální zdravotní problémy.

Při propojování inovací s obchodní etikou spoléháme na zkušenosti pacientů a partner s cílem přeměnit silné myšlenky do život zachraňujících a preventivně působících léčiv.

Dlouhodobě investujeme do nových terapií a technologií, včetně kurativních terapií založených na kmenových buňkách, abychom kontinuálně rozvíjeli zdravotnické prostředky a digitální zdravotnická řešení.

Pokud není člověk s chronickým onemocněním řádně léčen, nebo pokud není léčen vůbec, je u něj riziko rozvoje život ohrožujících komplikací. V případě cukrovky by to mohlo vést k amputacím a oslepnutí, přičemž některé případy mohou být smrtelné.

Zranitelné komunity a země s nízkými příjmy jsou často postiženy nejvíce. Pro jednotlivce, jejich rodiny a dokonce i pro celá společenství mohou náklady na zdravotní péči a přístup k ní představovat neúnosné břemeno.

Naší dlouhodobou ambicí je zpřístupnit péči o cukrovku zranitelným pacientům v každé zemi, a to zvláště dětem s cukrovkou 1. typu, jimž v některých částech světa bez péče a léčiv hrozí jistá smrt.

Rovněž investujeme do prevencve chronických onemocnění. Naší ambicí je do roku 2045 zabránit vzniku cukrovky 2. typu u více než 100 milionů lidí.


Podívejte se, jak chceme zvítězit nad diabetem.

Raghu Ramaswamy a Riyanka Dixit, Novo Nordisk Indie.