Cukrovka 1. typu je celoživotní onemocnění, které postihuje schopnost těla převádět glukózu z jídla na energii. Ve většině případů se cukrovka 1. typu rozvíjí v raných fázích života a často se diagnostikuje v dětství.

Tato nemoc začíná tím, že imunitní systém napadne buňky ve slinivce břišní, které vytvářejí inzulin, což je hormon, který tělesným buňkám pomáhá převádět glukózu na energii. Bez každodenních injekcí inzulinu by lidé s cukrovkou 1. typu nemohli přežít.

Na základě téměř 100 let zkušeností s objevováním a produkováním terapií pro lidi s cukrovkou rozvíjejí naši vědci výzkum s cílem snížit počty injekcí inzulinu potřebných k udržení správné kontroly glykémie a k prevenci epizod nízkého krevního cukru (hypoglykémií).

Naším konečným cílem je vyléčení cukrovky 1. typu. Rozvíjíme náš výzkum v oblasti regenerativní medicíny, jako je terapie pomocí kmenových buněk, kterou snad jednou bude možné použít k úplnému vyléčení cukrovky 1. typu.

Udržování cílových hladin glukózy v krvi napomáhá při ochraně tělesných orgánů před poškozením. Rovněž chrání lidi s cukrovku 1. typu před hypoglykémií.

Při léčbě inzulinem se snažíme dostat co nejblíže přirozené odpovědi na inzulin, jaká nastává u lidí bez cukrovky. To může napomoci lidem s cukrovkou 1. typu udržet cílové hladiny glukózy v krvi.

Čím víc se léčba inzulinem bude blížit přirozené odpovědi těla, tím lépe bude vyvažovat hladiny glukózy v krvi.

Léčba inzulinem se podstatným způsobem rozvinula, přičemž při každém dalším pokroku se přiblížíme přirozené odpovědi na inzulin. Nejdůležitější je, že tyto pokroky pomohly lidem s cukrovou 1. typu překonat jisté potíže, které jsou s léčbou této nemoci a s životem s ní spojeny.

Jednou z našich velkých ambicí je vyvinout tzv. „chytré inzuliny“, které vyloučí hypoglykemické příhody. Šlo by o další velký průlom při léčbě cukrovky 1. typu. Tuto ambici sdílíme s mnoha partnery v komunitě výzkumu cukrovky a úzce s nimi spolupracujeme na společném cíli – eliminaci hypoglykémie.

Na cestě k vyléčení cukrovky 1. typu jsme pokročili.

Spolu s předními světovými výzkumnými univerzitami jsme schopni transformovat kmenové buňky na buňky citlivé na glukózu, které secernují inzulin, jako jsou beta buňky, které se vytvářejí ve slinivce zdravé osoby. Ve studiích na zvířatech tyto transformované kmenové buňky úspěšně vyléčily myši s cukrovkou 1. typu.

Výrazně jsme pokročili a nadále pokračujeme v práci na zbývajících problémech. Naštěstí nejsme sami. Mezi vědci zkoumajícími kmenové buňky máme vytvořenu solidní síť kontaktů, která se každým dnem zvětšuje.

Je pouze otázkou času, kdy tato spolupráce povede k vyléčení milionů lidí s cukrovkou 1. typu.

Léčba inzulinem musí být co nejjednodušší, přičemž takový přístup byl naší filozofií vždy. Od lepších terapií k digitálním řešením, snažíme se odlehčit břímě života s chronickou nemocí a splnit rozmanité potřeby milionů lidí s cukrovkou 1. typu.

U cukrovky 1. typu v současnosti provádíme výzkum v následujících oblastech:

  • inzuliny reagující na glukózu 
  • konektivní prostředky podávání inzulinu
  • vyléčení pomocí kmenových buněk

Pokud spojíme hlasy lidí s chronickými nemocemi s našimi vědeckými zkušenostmi a inženýrskými dovednostmi, může nadále objevovat a vyvíjet inovativní inzuliny a systémy jejich podávání.