U většiny lidí se růstový hormon vytváří přirozenou cestou v hypofýze v mozku. Jak naznačuje jeho název, je růstový hormon odpovědný za náš růst. Nicméně stejně tak přispívá k mnoha dalším důležitým tělesným funkcím, jako je:

  • růst silných a zdravých kostí
  • regulace tělesného metabolismu, zvláště rovnováhy mezi svalovou a tukovou tkání
  • vývoj a udržování tělesných orgánů
  • celkový pocit zdraví a úroveň energie

 

Čím je pomalý růst způsoben?

Existuje mnoho možných příčin, kvůli kterým se může zdát, že dítě roste pomaleji než jeho kamarádi nebo sourozenci. Některé jsou zcela neškodné a na zdraví dítěte nemají vliv. Některé děti například rostou jinak rychle než ostatní a později ztrátu doženou.

Existují však jiné, závažnější příčiny vedoucí k tomu, že dítě roste pomaleji, než by mělo. Může jimi být špatná výživa nebo určité nemoci, jako jsou onemocnění ledvin nebo jater. Důvodem může být i to, že tělo nevytváří dostatečné množství růstového hormonu, což je hormon odpovědný za růst.

Existují stovky známých zdravotních problémů, které mohou mít vliv na růst dítěte. Většina z nich jsou vzácná onemocnění, jako je Noonanův syndrom, který postihuje 1 z 1000 až 2500 živě narozených dětí.

Víte, že do svého 16. roku děti změní velikost šatstva asi 21krát?

Lidský růstový hormon (hGH) je chemickým poslem, který je rozhodující pro normální růst a vývoj.

Léčba růstovým hormonem (GHT) je substituční terapie pomocí biosyntetického hormonu, který je shodný s přirozeným růstovým hormonem vytvářeným v těle.

Poruchy růstu ilustrace zobrazující laboratorní vybavení.

Lidský růstový hormon (hGH) nebo terapie pomocí růstového hormonu (GHT) je substituční terapie pomocí biosyntetického hormonu. Ten je shodný s přirozeným růstovým hormonem vytvářeným v těle. Jelikož je to protein, musí se k tomu, aby řádně fungoval, do těla injikovat.

GHT se obvykle používá k léčbě dětí, které nerostou v důsledku základního onemocnění. Rovněž ji lze použít k léčbě dospělých postižených nedostatkem růstového hormonu.

Pro děti, které potřebují každodenní injekce růstového hormonu, znamenají zlepšení a pokroky v designu zdravotnického prostředku velký rozdíl. Dnes si lze vybrat z per s mnoha různými užitečnými charakteristikami.

S průkopnickými pokroky v léčbě pomocí růstového hormonu jsme přišli před více než 30 lety, přičemž o tři desetiletí později naše terapie poruch růstu stále přinášejí prospěch lidem po celém světě.

Jelikož chceme našim pacientům přinášet inovativní řešení, využívají naši vědci našich dlouhodobých zkušeností s přípravou proteinů k vývoji dlouhodobě působícího růstového hormonu vhodného k podávání jednou týdně.