Jsme globální farmaceutickou společností, která byla založena v roce 1923, a která má sídlo poblíž Kodaně.

Naším cílem je usilovat o změny a zvítězit nad cukrovkou a nad dalšími závažnými chronickými nemoci, jako je obezita a vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění.

Usilujeme o to prostřednictvím průkopnických vědeckých objevů, rozšiřováním přístupu k našim léčivům a prací na prevenci a konečném vyléčení nemocí, jejichž léčbou se zaobíráme.

V 80 zastoupeních po celém světě zaměstnáváme více než 64 000 lidí a své přípravky prodáváme ve 170 zemích.

Jsme hrdou farmaceutickou společností spojenou společným úkolem při objevování lepších způsobů léčby pro lidi se závažnými chronickými onemocněními.

Náš obor je dynamický. A vědecké porozumění nemocem, které léčíme, a lidem s těmito nemocemi se zlepšuje každý den. To nám stále připomíná, že to, díky čemu jsme se dostali tam, kde jsme, není nutně tím, co zajistí náš úspěch v budoucnosti.

Jako zaměstnavatel uznáváme, že musíme experimentovat a usilovat o diverzitu a inkluzi, což nám usnadní přijímat lepší rozhodnutí při zohlednění vícero hledisek.

Společně měníme život.

Nedopustíme, aby byl úspěch naší společnosti definován setrvalým nárůstem počtu lidí se závažnými chronickými onemocněními jako je cukrovka 2. typu a obezita.

Utrpení a potíže lidí s chronickými onemocněními nám žádnou radost nedělají. V některých zemích může finanční břímě spojené s poskytováním nebo získáváním přístupu k lékařské péči lidi ohrozit závažnými zdravotními komplikacemi.

Zavázali jsme se pomoci společnosti zvítězit nad cukrovkou, porazit, přičemž naše strategie je jasná – zrychlit prevenci cukrovky 2. typu a obezity a v každé zemi zranitelným pacientům poskytnout přístup k cenově dostupné péči.

Náš úspěch bude definován řešeními, která přinášíme a zdravím a pohodou lidí a komunit, které z nich profitují.

Zjistěte více o naší strategii, jak chceme zvítězit nad diabetem.

Jsme první farmaceutickou společností, která ve svých globálních výrobních zařízeních ze 100 % používá obnovitelné zdroje energie. Jsme na to hrdí, ale jsme rovněž motivováni jít ještě dál.

S naší strategií Circular for Zero (Recyklací k nule) začínáme cestu za dosažením nulového dopadu na životní prostředí při všech našich obchodních aktivitách.

Budeme iniciativně spolupracovat s našimi dodavateli na snížení dopadu na životní prostředí v našich dodavatelských řetězcích, snižovat emise CO2 u všech našich operací a dopravy a řešit výzvu související s ukončením životnosti našich přípravků s cílem eliminovat odpady.

Následujte nás na naší cestě k dosažení nulového dopadu.

Úzce spolupracujeme s předními univerzitami a biotechnologickými společnostmi na celém světě na urychlení objevování nových léčiv.

Trvale hledáme nové partnery, s nimiž bychom sdíleli komplementární schopnosti a společné zájmy, přičemž otevřeně sdílíme nová analoga peptidů a proteinů a protiláteky k preklinickému výzkumu.

Zvídavým a zapáleným vědcům z celého světa nabízíme snadný a bezplatný přístup k vybraným vysoce kvalitním a dobře charakterizovaným sloučeninám.

Náš příběh začíná v roce 1923, kdy dvě malé dánské firmy zahájily výrobu revolučního nového léčiva inzulinu, který právě objevili dva kanadští vědci.

Poté, co se v roce 1989 nakonec rozhodly o svém spojení, vytvořily společnost Novo Nordisk, která od té doby rychle expanduje a zastává vedoucí úlohu v rámci péče o cukrovku, obezitu, hemofilii a terapie pomocí růstového hormonu.

Novo Nordisk Way je soubor hlavních principů, na kterých stojí každé naše rozhodnutí. Popisuje, kdo jsme, jak pracujeme a čeho chceme dosáhnout a pro naši společnost a zaměstnance stanovuje jasný směr. V konečném důsledku jde o vzájemný slib – a o slib učiněný milionům pacientů na celém světě, kteří spoléhají na naše přípravky, aby mohli vést plnohodnotný a zdravý život.

V roce 1923 zahájil náš dánský zakladatel cestu ke změně cukrovky. Dnes máme na celém světě tisíce zaměstnanců, kteří mají chuť, dovednosti a odhodlání cukrovku a jiné závažné chronické nemoci porazit.

  • Naším cílem je hrát vedoucí roli ve všech terapeutických oblastech, kde působíme.
  • Naším hlavním příspěvkem je objevovat a vyvíjet inovativní biologická léčiva a zpřístupňovat je pacientům na celém světě.
  • Růst našich obchodních aktivit a vynikající finanční výsledky nám umožňují pomáhat pacientům žít lepší životy, nabízet atraktivní návratnost našim akcionářům a prospívat našim komunitám.
  • Naší obchodní filozofií je rovnováha finančních, společenských a environmentálních otázek – nazýváme to „The Triple Bottom Line“ („Trojité podtržení“).
  • Jsme otevření a poctiví, ambiciózní a zodpovědní a ke každému přistupujeme s respektem.
  • Našim lidem nabízíme příležitosti k využití jejich potenciálu.
  • Ohledně kvality a obchodní etiky nikdy neděláme kompromisy.

Každý den musíme dělat těžká rozhodnutí, přičemž vždy máme na mysli z dlouhodobého hlediska to nejlepší pro naše pacienty, naše zaměstnance a naše akcionáře.

Takto to děláme. Toto je Novo Nordisk Way.

Zjistěte více o práci pro Novo Nordisk.